Gir ikke forhåndstilsagn om leiefartøy – nybygg i fare

Slik ser nybygget Kransvik Kystfiske vil bygge ut på GA-tegning laget av GOT-Marine. Illustrasjon GOT Marine/MACOM Fiskeridirektoratet har strammet inn på reglene for leiefartøy. For redere som bestiller et nybygg, men får avslag på å bruke leiefartøy om de selger fartøyet de skifter ut under byggeprosessen, kan et avslag bli dyrt. Derfor forsøker rederiet å