Utbetaling av dagpenger til fiskere fortsetter å falle

Pandemien gjorde at flere fiskere ikke fikk fiske, selv om de var friske. Da måtte de har dagpenger fra Garantikassen. Illustrasjonsfoto Terje Engø Utbetalingene av dagpenger til fiskerne er halvert på tre år. I 2020 utbetalte Garantikassen 91,99 millioner kroner i dagpenger til arbeidsledige fiskere. 58,17 millioner av dette ble utbetalt i perioden januar til