Kan få store konsekvenser for fisket i Oslofjorden

Anbefalingene fra Fiskeridirektoratet kan ramme det allerede hardt pressede rekefisket kraftig. Foto Terje Engø Fiskeridirektoratet legger fram tre ulike tilnærminger for fiskeriene i Oslofjorden. To av dem innebærer å gi miljø og bærekraft større tyngde enn dagens reguleringer. Rådene kan få store konsekvenser for fisket i fjorden. Av Fiskeridirektoratet — Situasjon i Oslofjorden er spesiell, økosystemet