Ett tall kostet garnbåten flere millioner kroner

“Breivik Junior” er en av få garnbåter som kan fryse fangsten. Foto Geir Vinnes Garnbåten «Breivik junior» står i fare for å tape et millionbeløp på grunn av en liten formalfeil. Rederiet søkte 1. desember 2022 om tillatelse til å kunne fiske i britisk sone i 2023. I søknaden som ble sendt desember ble det