Saftig bot til skipper for uriktige opplysninger

Skipper på “Einar Erlen” fikk en saftig bot for å ha rapportert feil. Foto Frode Adolfsen Å rapportere feil fangststed gan en skipper en saftig bot. Fiskeridirektoratet får ved hjelp av AIS-sporing lett oversikt om det er oppgitt korrekte opplysninger om fangststed på sluttseddel. En skipper oppga at fisken var fisket utenfor territorialgrensen, mens den […]

Dårlige rutiner ved estimering og rapportering av fangst kostet dyrt

Ett halvfullt kar med torsk hadde blitt oversett og var derfor ikke med i estimatet av fangst. Illustrasjonsfoto Terje Engø Det kostet sjarken Skrei-Tind dyrt å slurve med vekt på fangst og hvor fangst var oppbevart. 22 mars utførte to kontrollører fra Fiskeridirektoratet kontroll av landingen fra fartøyet Skrei-Tind ved Aalesundfisk AS. Ikke rapportert bifangst, […]

Slurv ga skipper mye krøll og saftig bot

Ved hjelp av FMC sine lagrede sporingsopplysninger hadde Fiskeridirektoratet full kontroll over Lofotfangst sine bevegelser. Illustrasjon Fiskeridirektoratet Det koster fort mange tusen for en skipper om han glemmer å holde styr på at han har sendt alle meldinger han er forpliktet til. I dette fikk skipper mye ekstra arbeid i å forsøke å rette opp […]