Forbud mot bly blir en utfordring

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) vil innføre restriksjoner på bruk av bly i fiskeredskaper for å hindre forurensing. Miljødirektoratet har i løpet av høsten gjennomført en høringsrunde, og stiller seg positive til nye restriksjoner. Snart må fiskere finne alternativ til bly i flere fiskerier. Av Emil Andre R. Engø Bakgrunnen for blyforbudet er å begrense mengdene