Harpeskjell er verdifull bifangst som ofte kastes

Kan kamskjellarten harpeskjell bli en økonomisk interessant bifangst for norske reke- og bunntrålere? De fleste fiskere Fiskerimagasinet har snakket med, opplyser at de ikke tar vare på skjellene. Men noen selger nå bifangst av harpeskjell til 50 – 60 kroner per kilo. Av Terje Engø Epost: terje@fiskerimagasinet.no I fjor ble det levert cirka 1500 kilo

Spis rødlistede arter du finner i fiskedisken

Storskate er er rødlistet som en kritisk truet art. Dette ble satt tilbake i havet da den virket å være slik at den ville overleve. Foto Emil R. Engø Kronikk Først publisert på Forskersonen.no 9. juni: Forfattere: Forsker Kjell Nedreaas, forsker Otte Bjelland, forsker Arne Duinker og forsker Jon Helge Vølstad Når fiskere får uunngåelig