Fisker truer direktoratet med krav om millioner i erstatning

I forbindelse med bygging av nytt fartøy fikk Benonisen Fiskeri AS avslag på å fiske denne med “Jens Kristian”. Avslaget ble gitt på uriktig grunnlag. Foto Frode Adolfsen Benonisen Fiskeri AS truer med Fiskeridirektoratet med et estatninskrav på mange millioner. Rederiet søkte i fjor om unntak fra bestemmelsene om kvoteutnyttelse i forbindelse med erverv av