Anonymt tips kostet sjarkfisker over 200 000 kroner

Et anonymt tips 1. oktober 2022 fikk Fiskeridirektoratet til å foreta en sjekk av en sjark som fisket kongekrabbe. Bare sju dager etter at tipset kom, ble det gjennomført en dokumentkontroll som kostet fiskeren over 200 000 kroner. Men det var et annet forhold enn det som det ble tipset om som medførte den solide inndragningen.