Mindre sjarker fra Agder har fisket godt i Nord-Norge

Med 19 tonn torsk og 66 tonn sei, er “Varholm” best blant fartøyene under 11 meter i Agder. Foto Frode Adolfsen Med lave kvoter for sjarker som fisker i Skagerrak, er det en stor fordel om en kan legge turen til Nord-Norge for å fiske nordøstarktisk torsk, også betegnet som skrei. I år har 18

Tråleren Nordan er på vei hjem

Nordan

Nordan er når dette publiseres bare noen få timers seiling fra Sørlandskysten. Det ser ut som om den har begynt å tråle uten å anløpe hjemmehavn først. (Foto: Bjarne Nørby, Marine Traffic) Tråleren Nordan er kjøpt i en tid når mange redere sliter økonomisk. Det er satset titalls millioner kroner på fartøyet. Og eieren har