29 båter hadde frem til fredag levert over hundre kilo hummer. Foto Terje Engø

Straks starter jakten på ulovlige hummerteiner

Med mange krabbe og hummerteiner i havet ,ruller også bøtene inn til statskassen. Vet du hva brudd på regler for teinefiske etter hummer eller taskekrabbe kan koste deg? Her finner du en del eksempler.

Nå er det bare dager til sjarker, åpne båter med utenbordsmotor, og stort sett det som kan flyte laster om bord teiner og minutter. Nå gjelder det for mange å være på rett plass straks det fisket åpner søndag 1. oktober.

Av Terje Engø

Epost terje@fiskerimagasinet.no

Som vi viser lengre nede i denne artikkelen deles det ut saftige bøter for brudd på reglene som gjelder for fiske etter hummer og krabbe med teiner. Det kan være lurt å sjekke regelverket en gang ekstra, og også sjekke at teiner og vak er helt i henhold til reglene.

Mange regler å passe på

Kommende søndag gjelder det å ha hummerteinene klare.

Da med merke som viser hvem som er eier, rett størrelse på flukthull (60 millimeter for hummer/80 millimeter for taskekrabbe) og plassering av rømningshull med råtnetråd (nede ved bunnen), og tau med blåser forskriftsmessig merket. Og ikke minst, … er den påbudte råtnetråden sjekket siden sist teinene var i bruk?

De siste årene har reglene blitt strammet inn. Brudd på disse gir skyhøye bøter. Ilustrasjonsfoto Terje Engø

Siden myndighetene i det minste forsøker å få kontroll over hvor mange som fisker, om ikke nødvendigvis hvor mye, så skal alle som fisker hummer registrere seg. Ved registrering får en ett deltakernummer. Uten et deltakernummer har en ikke lov til å fiske hummer.

Yrkesfiskere skal rapportere sine fangster. Dette slipper fritidsfiskere, selv om de utgjør det største antallet fiskere, – og ikke usannsynlig får mer hummer samlet enn yrkesfiskerne.

       

LES OGSÅ:
Får drømmepris for fisk tatt på juksa

Det er viktig å registrere seg før du begynner fisket slik at du får et deltakernummer. Registrere deg gjør du her: REGISTRER DEG TIL HUMMERFISKET

Det er for seint når du har satt teinene om du er fritidsfisker. For blåsene (vakene) skal være merket med deltakernummeret du får når du melder deg på hummerfisket. Yrkesfiskere skal bruke fartøyets registreringsnummer.

Antall teiner er per båt i hummerfisket

Fritidsfiskere kan ikke bruke mer enn 10 teiner. En båt kan heller ikke fiske med mer enn ti teiner. Det vil si at om to eller flere fritidsfiskere bruker samme båt, kan de bare ha totalt ti teiner.

Fiskes det også med ruser er skal antall ruser og hummerteiner samlet ikke overstige ti.

Tøffe bøter for ulovlige teiner

Blir du tatt for ulovlig hummerfiske kan det vanke solide bøter. Her er noen eksempler på bøter ved ulovlig fiske eller ulovlige teiner i fiske etter hummer eller taskekrabbe:

  • En fisker hadde satt fire krabbeteiner hvor fluktåpningen var mindre enn 80 millimeter. Resultatet ble en bot på 8000 kroner.
  • Samme feil hadde en annen fisker på seks krabbeteiner. Boten ble da 10 000 kroner.
  • En annen fisker fikk bot på 12 000 for å ha satt fem krabbeteiner med fluktåpning under 80 millimeter.
  • En fisker i Austevoll hadde «glemt» å rapportere at han oppbevarte ni hummere i et hummerbur. Dette lovbruddet resulterte i en bot på 10 000 kroner.
  • En fritidsfisker satte fem teiner i Trollsøy fredningsområde i Austevoll. Bot: 10 000 kroner.
  • En kvinne hadde satt en krabbeteine ved Askøy utenfor Bergen. Fluktåpningen var mindre enn 80 millimeter, noe som resulterte i en bot på 6000 kroner. Krabbeteiner som brukes fra grensen til Sverige til Tysfjord skal ha en slik permanent åpning på hver side.
  • En fisker fisket med to teiner uten at det var montert rømningshull med råtnetråd. Det kostet ham 4000 kroner i bot.
  • En hummerfisker hadde satt en hummerteine hvor rømningsåpningene var mindre enn 60 millimeter. Den feilen kostet fiskeren 6000 kroner i bot.

Fisker du etter taskekrabbe med teiner, kan du ha tjue teiner til dette fisket. Men får du hummer i disse krabbeteiner eller ruser kal den slippet ut. Det samme gjelder for hummer under minstemål eller hummer som bærer rogn.

Regelverk for hummerfisket

På Fiskeridirektoraters side er regelverket som gjelder ved fiske etter hummer samlet på en praktisk side. Her på siden «Alt om hummerfisket» finner du det du måtte lure på. En gjennomgang av reglene kan nok spare mange for bøter på mange tusen kroner.