Det er til nå fisket nesten 30 tonn makrellstørje. I dag tok Bluefin åtte størjer med samlet vekt på 1680 kilo ifølge Sildesalgslagets innmeldingsjournal. Det er den nest største fangsten så langt. Størst fangst har Orfjord som 24 september tok hele 65 størjer.

Av Terje Engø

Epost. terje@kystmagasinet.no

Ett dårlig makrellfiske har begrenset interessen for å fiske makrellstørje blant notbåtene med kvote. Båtene har valgt å jakte makrell som betales godt og som er sikret avsetning, i motsetning til større fangster av makrellstørje som kan være vanskelige å selge. De må splittes opp og ofte er det størjer som ender med svært dårlig betaling.

Best betalt for makrellstørje tatt på stang

Best betalt får en del av båtene som fisker med stang. En og to fisker kan raskt omsettes til restauranter og fiskebutikker, eventuelt eksporteres til samme marked i Europa.

Det er nå tatt 89 makrellstørjer med snurpenot. Den største fangsten har Orfjord med 55 størjer, fulgt av Vestbris med 26 og Bluefin, hvis navn er engelsk for makrellstørje, med åtte størjer.

Tare suverent best blant småbåtene

De mindre båtene som fisker med havstenger har tatt 27 makrellstørjer. På topp troner Tare med ni makrellstørjer. Storholm har fire, Forsøk har tre og fire fartøy har fått to hver, mens tre så langt bare har en makrellstørje hver.

Det er også meldt inn to makrellstørjer som bifangst. Den ene er tatt av industritråleren Piraja i bunntrål. Den andre er levert av svenske Carmona. Den ble tatt i flytetrål under fiske etter makrell.

I disse fangstene inngår ikke fangster forbindelse med merking, eller såkalt «fang og slippfiske» som foregår i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Under åtte prosent av kvoten er fisket

Per i dag 06 oktober mangler det noen få kilo på at det er fisket 30 tonn makrellstørje. Det betyr at under åtte prosent av årets kvote på 384 tonn er fisket. Det gjenstår fortsatt hele 354 tonn.

Orholm ligger på suverent på topp med 55 makrellstørjer. Foto Lars Kåre Kvila
En av makrellstørjene tatt av båten Tare. Foto FB/Actin Fishing