Det gjenstår fortsatt mye makrell av årets kvote. Foto Terje Engø

Makrellflåten blåste nesten bokstavelig talt på land i slutten av uke 41, mens det ble et brukbart fiske for fartøyene som satset på NVG-sild. Når dette skrives søndag kveld er det levert 12 861 tonn NVG-sild i løpet av uka. Men fangstene har variert voldsomt fra dag til dag for både NVG-sild og makrell.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Mandag ble det ikke tatt en eneste sild. Tirsdag ble det fisket over 2000 tonn, mens det onsdag bare var Frøkna som fikk NVG-sild, en fangst på 38 tonn. Ukas beste dag var fredag. Da ble det meldt inn 7200 tonn til Norges Sildesalgslag.

Flere med over tusen tonn NVG-sild

Flere båter tok fredag over tusen tonn. Steinevik meldte som leiefartøy for Knester inn nøyaktig tusen tonn. Mest fikk Gunnar Langva med 1470 tonn, Østerbris 1350 tonn, Storeknut 1320 tonn og Svanaug Elise 1100 tonn. Det var bare en av båtene som meldte inn NVG-sild fredag som ikke klarte tusen tonn. Det var Malene S som med 960 tonn bare var 40 tonn unna.

Lørdag meldte seks fartøy inn til sammen 2265 tonn, mens det klokken 20:30 søndag kveld bare er meldt inn to fangster, til sammen 1300 tonn. 900 tonn av dette kvantum er meldt inn av danske Isafold.

Nordsjøsild fristet få

Det er få fartøy som har fisket Nordsjøsild. Mandag tok Skagøysund 13 tonn som gikk til oppmaling.

Tirsdag meldte Asbjørn Selsbane inn 157 tonn Nordsjøsild til konsum og 204 tonn til oppmaling. Fonnes kunne meldte inn 137 tonn Nordsjøsild til konsum og 24 tonn til mel. Slettholmen måtte også se ti tonn gå til mel, mens Røksund meldte inn 12 tonn låssatt Nordsjøsild. Totalt ble ukens kvantum 559 tonn om en tar med to tonn som var bifangst i fisket etter industrifisk.

Uka endte svært dårlig for makrellen

Makrell har vært svært variabelt. Etter klokken 20:30 søndag 08 oktober ble det meldt in 33 fangster på til sammen 5568 tonn. Største fangster meldte Teigenes og Herøyfjord inn, begge med 525 tonn. Tirsdag ble ukas beste dag med 8989 tonn fordelt på 56 fangster.

Osndag var Frøkan alene om o ta NVG-sild. Da fikk hun en en fangst på 38 tonn. Foto Frode Adolfsen

Voyager kom med 1050 tonn

Denne dagen var det britiske Voyager som leverte den største fangsten, – hele 1050 tonn. Ligrunn som meldte inn 977 tonn var på en suveren andre plass. Det var få båter som ellers kunne melde inn spesielt store kvantum.

Tirsdag var det 32 fangster på til sammen 2327 tonn. Disse var tydeligvis av svært blandet kvalitet. Kings Bay var ett av fem fartøy som leverte makrell til oppmaling til Pelagia Måløy Sildoljefabrikk. Kings Bay leverte 116 tonn, mens de andre var Rogne med 65 tonn, Smaragd med 35 tonn, Fonnes fire tonn og Leinebjørn tre tonn.

Gikk fra dårlig til veldig dårlig

Bedre skulle det ikke bli utover i uken. Onsdag ble det bare meldt inn fem fangster på til sammen 165 tonn. Den største fangsten som ble meldt inn av svenske Ahlma utgjorde over halvparten av innmeldt kvantum denne dagen.

Torsdag meldte tre fartøy inn fem fangster på til sammen 742 tonn. Største innmelding hadde M.Ytterstad med 329 tonn. Dagen etter, fredag, ble enda dårligere med bare 143 tonn levert av to fartøy.

Gunnar Langva tok ukas største fangst av NVG-sild. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting
Asbjørn Selsbane tok flere fangster med Nordsjøsild. Det meste gikk til oppmaling. Foto Geir Vinnes

Frustrerende små fangster

Lørdag var nok en frustrerende dag for flere fartøy. Kings Bay meldte inn 187 tonn makrell fordelt på tre fangster med snitt vekt på mellom 450 og 470 gram. For de ni andre store pelagiske båtene som meldte inn fangst, var det ikke mye å skryte av. Vikingbank meldte inn 12 tonn, Teigenes 15 tonn Ola Ryggefjord 19, Odd Lundberg 20 tonn, Hardhaus, Endre Dyrøy og Havstål alle 35 tonn, Harvest 38 tonn og Libas 45 tonn.

Flere ville nok heller valgt å ligge i havn denne dagen, om de visste hvilke små fangster de ville få før de måtte søke havn på grunn av uvær. Søndag har ingen pelagiske båter meldt inn makrell når dette skrives.

Totalt ble det meldt inn 18 735 tonn makrell i løpet av uka frem til søndag 20:30.

Kystbrisling i Sognefjorden

De første fangstene av kystbrisling i Sognefjorden ble meldt inn i begynnelsen av uka. Mandag meldte Vikingen inn 10 tonn brisling med snitt på 81 stk/kg. Tirsdag meldte Vikingen inn ytterligere 15 tonn med snitt på 80 stk/kg, mens Vestervik meldte inn 20 tonn med snitt på 109 stk/kg.

Brislingfangstene er satt i steng

Ellers har åtte trålere meldt inn 2239 tonn som fordeler seg på 1046 tonn øyepål,  1033 tonn kolmule, 169 tonn hestmakrell, 89 ton strømsild og to tonn nordsjøsild.

Forsøkte seg utenfor Møre

Mens det i begynnelsen av uka ble fisket mest makrell i britisk sektor øst og sørøst av Shetland, forsøkte mange mot slutten av uka å unngå det verste været ved å flytte nordover og fiske utenfor Møre. Her sto makrellen spredt, og de fleste fartøyene tok bare mindre fangster.

Søndag kveld er et dusin pelagiske fartøy på plass utenfor Møre for å finne makrell. Noen minutter over 21:00 søndag kveld har Teigenes meldt inn 280 tonn makrell. Den første fangsten etter at fiskeflåten måtte stoppe fisket på grunn av værforholdene. Fangsten ble tatt i britisk sektor rett øst av Lerwick på Shetland.

Teigenes var først til å finne makrellen da været løyet på søndag ettermiddag. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting

 Men Teigenes er ikke alene. Før klokken 22:00 har Fiskeskjer meldt inn 200 tonn, Strand Senior 430 tonn og Ola Ryggefjord 370 tonn. Alle fangstene er tatt i britisk sektor øst for Shetland. Det er derved ut til at en del båter får noen gode makrellfangster i ukas siste timer.

Det begynner å haste

Det gjenstår søndag kveld 56 688 tonn av årets makrellkvote. Av dette skal 42 439 tonn fiskes av ringnot, enten de velger flytetrål eller ringnot som redskap. Mens ringnot i fjor hadde fisket 98,74 prosent og i 2021 89,38 prosent av makrellkvoten, har de i år fisket 86,80 prosent.

Samtidig går vi raskt mot november og de fleste av båtene har NVG-sild som skal fiskes. Av gjenværende kvote på 203 370 tonn tilhører 104 433 tonn ringnot.

LES OGSÅ:

Makrellfisket: 40 000 tonn totalt og mange store fangster

Nedgang i kvoteråda for sild og makrell

Nesten 40 000 tonn makrell levert til mel og olje

Facebook