Her anløper det 20 meter lange søk og redningsfartøyet Claudi Hanstholm. Foto Sejberg Skibsbilleder

Gollenes skulle levere fersk fisk, men måtte snu ved innseilingen til Hanstholm havn tidligere i dag. I flere timer, frem til nærmere 13:00 lå den på vinden og ventet. Den franske tråleren Otter Bank V.og  Det blåste i morges 20 m/s vind fra nordvest og det var en bølgehøyde på opptil 5,5 meter.

Sterk vind langs den danske vestkysten har lagt de fleste danske fiskefartøyer til havn, og bare de største har vært på havet.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

– I tillegg til Gollenes og Otter Bank V som begge haer fersk fisk ombord, har vi et lastefartøy som har utsatt sin ankomst til Hanstholm. Dette fartøyet vil ankomme i morgen, opplyste havnevakten i Hanstholm til Fiskerimagasinet i morges.

– Vi har ikke stengt havnen for anløp. Det er fartøyene som selv har bestemt at de ikke ønsker å seile inn under de rådende forhold, forteller havnevaktet som forventer at vinden vil falle til 18 m/s i ettermiddag, for så å øke til m/s senere i kveld. I morgen tidlig forventer vi 16 – 17 m/s og litt fallende bølgehøyde, forklarer havnevakten i Hanstholm.

Fersk fisk, i hovedsak sei tatt som bifangst

Gollenes har nettopp levert cirka 280 tonn industrifisk, i første rekke øyepål og kolmule, til Karmsund Protein.

De startet fisket 10. oktober. Ifølge havnevakten har de om bord en mindre mengde fersk fisk. Dette er konsumfisk, i første rekke fersk sei, som er utsortert fra industrifisken.

Denne er allerede opptil fem dager gammel, så det har hastet å komme i havn slik at kvaliteten er best mulig.

ARTIKKEL FORTSETTER UNDER BILDET

Det er ikke bare Hanstholm som er rammet av kraftig vind. Ved Hirtshals har det også vært sterk vind i flere dager. Dette bildet viser fiskefartøyet Judith Bechmann i innseilingen til Hirtshals Havn onsdag denne uken. Foto Sejberg Skibsbilleder.

Ved salg av fisken på Hanstholm Fiskeauksjon er det en stor fordel av fangsten er ferskest mulig. Noe av fangsten er allerede seks dager gammel. Fordelen nå kan være er at det er få fartøy som har anløpt for å levere fisk, og da blir det fort en del fabrikker som vil betale ekstra bare for å ha fisk til å holde de ansatte i arbeid.

Det er foreløpig meldt om tilførsel på 85 tonn sei i morgen. I oktober var det frem til helgen omsatt 856 tonn sei. Fordelt på de ti dagene auksjonen har vært åpen, gir det samme kvantum per dag som det som skal være tilgjengelig i morgen. Fiskerimagasinet er ikke kjent med om det i dette kvantum inngår seien Gollenes og franske Otter Bang V skal levere.

Sikkerhet viktigere enn prisen på fersk sei

Selv om havnen ikke offisielt er stengt, er det skipper som skal vurdere om det er trygt å anløpe. Skipper om bord på Gollenes valgte å vente. Det ser nå ut til at også Otter Bank V vil gå inn i havnen like etter Gollenes.

Reder og skipper Frode Kvalsvik, sier i en kommentar de vurderte det som ikke trygt å anløpe Hanstholm nå. Siden han selv ikke er om bord, har han ikke oversikt over hvor mye fersk sei de skal levere. Fersk sei som er den viktigste konsumfisken de får som bifangst når de tråler øyepål og kolmule.

Forholdene skal bedre seg til i morgen

Ifølge Yr er det klokken 13:00 meldt 3,7 meter største bølgehøyde og 19 m/s i kastene, økende til 21 m/s og bølgehøyde 3,9 meter utenfor Hanstholm. Bølgehøyden skal falle til under tre meter etter midnatt, og videre ned til under to meter midt på dagen i morgen.

Her er Gollenes under uttesting i flotte forhold, - noe helt annet enn forholdene det har vært på havet det siste dagene. Foto Karstensens Skibsværft
Facebook