Ligrunn, pelagisk tråler og
Ligrunn (bildet) som er kombinert pelagisk tråler og ringnotbåt, er solgt til rederi på Frøya. Foto Geir Vinnes

Den kombinerte pelagiske tråleren og ringnotbåten «Ligrunn» har fått nye eiere. Sist uke ble salget av det 64 meter lange, 13,80 meter brede fartøyet gjennomført. Det har en stund vært kjent at Fartøyet ville bli solgt av Liegruppen AS til Kolbjørn Ervik & Sønner i Dyrvik i Trøndelag.

                       .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Ligrunn» ble bygget ved Hellesøy Verft i 2013. Etter planen skulle «Ligrunn» vært skiftet ut med et nybygg fra tyrkisk verft. Men store forsinkelser som følge av brann, pandemi og krig, gjorde at Liegruppen istedenfor valgte å kjøpe det shetlandske fartøyet «Antarctic II». Dette ligger nå i Thyborøn hvor Thyborøn Skibs & Motor A/S klargjør det for de nye eierne.

Avtalte kjøp av Ligrunn for ett år siden

Kolbjørn Ervik & Sønner skrev kontrakt på kjøp av «Ligrunn» for snart ett år siden. I forbindelse med overtakelsen har «Ligrunn» fått endret navn til «Svanaug».

Dette fartøyet ligger nå ved Larsnes Mek. Verksted hvor det blant annet skal få ny farge på skrog og overbygg.

«Svanaug Elise» som er skiftet ut er kjøpt av Austevoll Seafood som skal bruke fartøyet i Chile. Fartøyet ligger for øyeblikket ved Fiskerstrand Verft ved Ålesund hvor det klargjøres for de nye eierne.

Åtte meter og 353 bruttotonn skiller

«Svanaug Elise» ble bygget i 2001 ved Uskedalen Skipsbyggeri, bare noen kilometer fra der «Ligrunn» ble bygget. Dette fartøyet er 56,6 meter langt og 13 meter bredt. Selv om det er et par år eldre enn fartøyet som Kolbjørn Ervik og Sønner skifter ut, får rederiet et større fartøy. Dette fartøyet er på 1514 bruttotonn mot «Svanaug» (ex.»Ligrunn») som er på 1867 bruttonn.

«Svanaug» har nå tatt over som det største fiskefartøyet hjemmehørende i Frøya. I Trøndelag er det to fiskefartøy som er større. Det er 79,95 meter lange «Rav» og 68,25 meter lange «Trønderbas».

Det er skipsmegleren Atlantic Shipping A/S i København som har formidlet salget av «Ligrunn».

Ringotbåten Svanaug Elise
"Svanaug Elise" skal nå fiske utenfor Chile for Austevoll Seafood. Foto aage Schjølberg, Shipspotting.