Aldri før har norske fartøy levert like mye sjøkreps i Danmark i første halvår som i år. Kvantum er cirka doblet fra forrige rekordår. Inntil 2019 leverte norske trålere noen få hundre kilo i året i dansk havn. Hanstholm Fiskeauksjon har det aldri før omsatt mer norsk kreps på auksjonen.

Av Terje Engø,   epost: terje@fiskerimagasinet.no

Ifølge danske Fiskeristyrelsen, som tilsvarer det norske Fiskeridirektoratet, har norske fartøy levert 20 996 kilo.

I første halvår i fjor ble det levert 2,7 tonn kreps, og året før 3,8 tonn. I 2020 var kvantum sjøkreps 8,5 tonn og i 2019, og i årene før bare noen få hundre kilo.

All sjøkreps er levert i Hanstholm

Ifølge Fiskeristyrelsen er sjøkrepsen levert i Hanstholm. Årsaken til det høye kvantum kan være flere.  Blant annet er det norske sjøkrepsmarkedet preget av store tilførsler av levende og fersk sjøkreps fisket med teiner. Mange kjøpere, og spesielt fiskebutikker og restauranter foretrekker teinefisket sjøkreps. I Danmark er det ikke noe stort teinefiske etter sjøkreps, samtidig som Danmark har et omfattende eget krepsefiske.

Totalt er det per 2 september losset 3497 tonn sjøkreps i Danmark til en verdi av 215 millioner danske kroner (333 millioner norske kroner med gjeldende valutakurs for 02.09). Det gir en gjennomsnittlig pris per kilo på 62,70 danske kroner, som tilsvarer 98,60 norske krone

Sjøkreps
Aldri før har det blitt levert like mye norsk sjøkreps i Danmark som i år. Foto Terje Engø

325 tonn kreps fisket i første halvår

I salgslaget Fiskehav oppgis gjennomsnittlig pris til 153,70 kroner kroner. Men i dette tallet ligger det kreps fisket med teiner. Av total fangst av sjøkreps i Fiskehav sitt distrikt, oppgis er ifølge sluttsedlene 35,6 tonn tatt med teiner, 27,2 tonn i reketrål 21,6 tonn med bunntrål, og 15,8 tonn i krepsetrål.

I Norge totalt ble det fisket 325 tonn i første halvår. Av dette var hele 253 tonn fisket med teiner. Men mye tyder på at de lave rekekvotene som trådte i kraft fra 1. juni vil få flere trålere til å fiske sjøkreps utover høsten.

med trål. I andre salgslag sine distrikter registreres det bare mindre kvantum som er fisket med annet enn teiner.

Sjøkrepsen levert Danmark er fisket av fem fartøy. I første halvår leverte «Bris» med 6713 kilo, «Monsun» med 5681 kilo og «Tenor» med 2766 kilo. I tillegg har «Udvaar III» levert 573 kilo og «Horisont III» 155 kilo sjøkreps.

LES OGSÅ: Svært høye flatfiskpriser i Danmark