"Arctic Swan" blir en komninert tåler og krabbebåt med lengde på 81,5 meter. Foto Cemre

En kombinert tråler og krabbebåt som bygges ved verftet Cemre i Tyrkia har fått forlenget ervervstillatelsen med ett år. Nybygget som får navnet «Arctic Swan» er kraftig forsinket fra verftet. Opprinnelig skulle den store nybygget vært overlevert september 2023. Men skroget ble først sjøsatt i september i fjor. Nå har rederiet fått innvilget ny utsettelse til september 2025.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I en søknad advokatfirmaet Sands har sendt til Fiskeridirektoratet på vegne av rederiet, skriver de at forsinkelsen skyldes mangel på arbeidskraft, noe som er et velkjent problem for flere tyrkiske verft. Ifølge Sands er nybygget i alle fall forsinket til årsskiftet 2024/2025.

Ny leveringsdato opplyses å være høyst usikker, men mest sannsynlig er fartøyet forsinket til våren 2025. Det søkes om forlenget frist med ett år, det vil si til 15.09.2025.

Opprinnelig ervervstillatelse for den kombinerte tråleren og krabbebåten har en varighet til 15. september i år. Den er nå utvidet frem til september neste år. Slik advokatfirmaet ordlegger seg i søknaden om forlenging av ervervstillatelse, virker det som om det er stor usikkerhet om tidspunkt når fartøyet er klart for overlevering.

Fisk, reker og snøkrabbe

Nye «Arctic Swan» blir har en største lengde 81,5 meter og bredde på 18 meter, som skal fiske fisk, reker og snøkrabbe. Den får et fryserom for føring av fangst med kapasitet på 2200 m3 ved minus 30 grader Celsius.

Skipet som er designet av Kongsberg Maritime AS kan har lugarkapasitet for et mannskap på 33 personer.

Ifølge søknad om erverv får den en hovedmotor med ytelse på 9792 hestekrefter.

Nybygget er til utskifting av «Arctic Swan», en tråler og krabbebåt med største lengde 57 meter bygget i 2002. Skroget ble bygget ved Celic Tekne Shipyard i Tyrkia, og så utstyrt i ved Solstrand Verft i Tomrefjord.

BANNER
"Arctic Swan" blir en flott kombinert tråler og krabbebåt med lengde på 81,4 meter. Tegning: Ervervssøknad
Facebook