Selfa Arctic er i gang med å bygge verdens første hydrogensjark. Båten er kontrahert av Bent Gabrielsen fra Karlsøy. Illustrasjon: Selfa Arctic

Selfa Arctic er i gang med å bygge hydrogensjark for Karlsøy-rederi, men fortsatt er det flere skjær i sjøen som må forseres før sjarken kommer på sjøen. Selfa Arctic har møtt flere problemer enn de ventet. Men det spennende prosjektet går fremover.

Av Alf Fagerheim

Nok en gang går Karlsøy-fisker Bengt Gabrielsen og båtbygger Erik Ianssen hos Selfa Arctic i gang med et pionerprosjekt på fiskebåtsiden. Denne gangen er det snakk om verdens første hydrogendrevne kystfiskefartøy.

Vellykket el-drift

Rederiet til Gabrielsen, Øra AS, har i mange år vært et foregangsrederi i bruk av ny teknologi i fiskeflåten. For åtte år siden fikk de bygget verdens første elektriske fiskefartøy, «Karoline», med seriehybrid fremdrift beregnet for garnfiske.

Etter åtte års vellykket drift av båten tar han det nå et skritt videre, og investerer i en ny fiskebåt beregnet for not- og snurrevadfiske. Den nye hydrogendrevne fiskebåten får navnet «Karoline 2» og skal stå klar i løpet av høsten.

"Karoline 2" er under bygging hos Selfa Arctic på Rødskjær utenfor Harstad. Foto: Alf Fagerheim

Hydrogensjark skaper store forventninger

Foruten fiske etter torsk, skal Gabrielsen også fiske etter sei, hyse og rødspette. Særlig sei er et krevende fiske med snurrevad i bruk. Her har rederiet store forventninger til den nye teknologien, skriver verftet i en pressemelding.

Som «Karoline» bygges også den nye fiskebåten av Selfa Arctic AS på Rødskjær utenfor Harstad. Alle strukturdeler blir bygget i vakuumstøpt sandwich, og lasterommene blir spesialbygget for bulkføring og snurrevadfiske.

Samme modell som i 2015

Båtmodellen er den samme som i 2015, Selfa MAX, men skroget forlenges med to meter og bredden økes med 50 cm ettersom båten er fullstappet av ny teknologi. Blant annet får båten Selfa-Kontroll Ballastsystem og dørkvarmeanlegg, samt en fremdriftsmotor på 200 kW, som driver et propellanlegg med dyse som øker trekkraften under tauing vesentlig.

Snurrevadvinsjene, på fem tonn, skal drives elektrisk og er levert av Hovde Maritime fra Henningsvær. Oppsettet gir også vesentlig lading til batteriene. Innhaling vil skje med elektrisk energi, og batteripakken vil bli ladet av snurrevadvinsjene når snurrevadsekken og tauene settes i sjøen. Det opplyser verftet i pressemeldingen.

ZeroKyst-prosjekt

Fartøyet er et resultat av utviklingsarbeid som har foregått i ZeroKyst-konsortiet, der 11 firma har gått sammen for å utvikle alle deler av teknologi og infrastruktur med mål om å redusere utslipp fra sjømatnæringen.

Hovedvekten har vært å få enda lavere utslipp, omfatte flere driftsformer og finne løsninger som både kan kommersialiseres og bli lønnsomme for fiskere å investere i. Hydrogen og brenselscelle har vært, og fortsatt er, sentral del av løsningen og utviklingsarbeidet i ZeroKyst-prosjektet.

Flere skjær i sjøen

– Vi har hatt en utrolig lærekurve om store og små ting som må på plass for å få dette til å kunne brukes på en fiskebåt. Teknologisk har det vært svært omfattende arbeid, med brenselcelleen som skal leveres av Powercell/Siemens, tanken som skal leveres av Hexagon og alt det andre utstyret som skal til for å få alt til å fungere. Det skriver Ianssen i en epost.

 

Det er likevel flere skjær i sjøen før prosjektet får endelig godkjenning for den type løsninger som er forespeilet om bord, blant annet for hydrogentanken og hvor store ex-soner det blir rundt en slik installasjon. I tillegg er plassering av hydrogentanken og brenselcellen et vanskelig tema ifølge Ianssen.

– Det er vanskelig å få aksept for å bruke annet utstyr enn det som er godkjent for maritimt bruk. I et så umodent marked er dette en stor utfordring. Så vi har møtt mange flere problemer enn forventet, men utviklingsarbeidet fortsetter, skriver en fortsatt optimistisk Ianssen i eposten.

Flere leverandører deltar

Som han er inne på har flere leverandører vært sentral i Karoline 2-prosjektet. Siemens Energy AS skal integrere alle elektriske komponenter som fremdriftsmotor, vinsjer, generator, elektrohydraulisk anlegg om bord. Selskapet leverer også brenselcelle for hydrogen, og batteripakke på ca 340 kWh.

Hymatech AS leverer en del av utstyrspakken til Siemens Energy AS, inkludert hydrogentank fra Hexagon AS. I tillegg bistår de verftet med kompetanse på installasjon av alt utsyret. ENOVA og Innovasjon Norge Arktis støtter utviklingsarbeidet med henholdsvis støtte til installasjon av batteripakken og til elektrisk snurrevaddrift om bord.

Siden 1970-tallet har Selfa Arctic AS bygd og levert over 800 fiskefartøy over hele verden. Kontrakten med Karlsøy-rederiet Øra AS er den største verftet har inngått, og innleder en ny tid med økt produksjon av nybygg på Rødskjær.

LES OGSÅ:

Stor Selfasjark med kvoter har fått ny eier

Det nytter å prute selv på en flott Selfasjark

Fakta Karoline 2


Båtbygger: Selfa Arctic
Rederi: Øra AS
Lengde: 12,99 meter
Bredde: 4,80 meter
Fremdriftsmotor: 200 kW
Facebook