Forskerne registrerer at det blir flere og sørre hummere i fredningsområdene. Illustrasjonsfoto Terje Engø

En fisker fikk en solid bot etter han satte ut to teiner hvor fluktåpningene var sydd igjen. Mandag andre oktober, ett døgn etter at det var åpnet for hummerfiske, ble teinene sjekket av fiskerikontroll.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Teinene ble oppdaget ved Ubbeskjær i Larvik kommune. Ifølge påtalemyndigheten kunne bevise utover enhver rimelig tvil hva som var gjort med teinene og hvem som var eier av disse. Selv om det ikke står i brevet som ble sendt til den bøtelagte, så var de to teinene med gjensydde fluktåpninger tydeligvis merket med eiers navn.

Unngå bot ved å følge reglene

Regelverket krever at teiner som er satt ut til fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med statistikkområde 00-38 (Tysfjord-Lofoten) skal ha en sirkelformet fluktåpning med en diameter på minst 80 millimeter på hver side av redskapet.

«Fluktåpningen skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet», skriver politiet i brevet hvor boten gis. Det er derfor litt uklart om teinene var satt for å fiske hummer eller krabbe.

Hummerfisket startet 1. oktober og disse teinene ble sjekket 2. oktober. Krabbefiske er åpent hele året. Men med gjensydde åpninger var det ingen tvil om at teinene var ulovlige og en bot berettiget.

egenannonse

Enda dyrere om bot ikke ble godtatt

Fiskeren ble belønnet med en bot på 8000 kroner, beslagleggelse av teinene, – og om boten ikke kunne betales åtte dager i fengsel. Boten ble godtatt. Alternativet ville ifølge politiet være at saken ble sent til tingretten med påstand om en bot på 10 000 kroner, og da med mulighet for å få krav om å dekke saksomkostninger til det offentlige.

Den bøtlagte fiskeren var ikke yrkesfisker, men fritidsfisker.

Les mer om hummer og teinefiske:

Facebook