Ved hjelp av FMC sine lagrede sporingsopplysninger hadde Fiskeridirektoratet full kontroll over Lofotfangst sine bevegelser. Illustrasjon Fiskeridirektoratet

Det koster fort mange tusen for en skipper om han glemmer å holde styr på at han har sendt alle meldinger han er forpliktet til. I dette fikk skipper mye ekstra arbeid i å forsøke å rette opp i feil, og i tillegg til en saftig bot.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

I slutten av mars ble det gjennomførte Fiskeridirektoratet en dokumentkontroll av en landing fiskefartøyet Lofotfangst gjorde ved Myre Fiskemottak sin avdeling på Moskenes.

Lofotfangst hører hjemme i Vestvågøy i Norland, og er 34,25 meter lang og fartøyet er bygget ved Voldnes Skipsverft i 1997. Det eies av Rowenta AS og Benonisen Holding AS med like stor del hver.

Skipper glemte å sende POR-melding

Ifølge vedtak nå i sommer hvor skipper bli ilagt en bot, eller som direktoratet kaller det, et overtredelsesgebyr på 12 000 kroner, avdekket kontrollen at skipper ikke hadde send landingsmelding (POR) for denne turen.

FMC (Fisheries Monitoring Center) ble kontaktet og spurt av direktoratets inspektør om det hadde vært kontakt med fartøyet, og om de hadde fått POR melding, eventuelt gitt POR meldingen NAK (avvist melding). FMC kunne opplyse at de ikke hadde vært i kontakt med fartøyet eller skipper, og at de ikke hadde mottatt noen POR melding eller kansellert noen POR melding.

Etter at direktoratet hadde samlet informasjon om leveransen til Lofotfangst, ble skipper kontaktet på telefon av inspektøren. Han sa at det kunne se ut som skipper hadde glemt å sende POR ved ankomst fiskemottaket.

Inspektøren spurte om det stemte, og skipper svarte da at det mente han bestemt at han hadde sendt melding. Han ble fortalt at FMC ikke hadde opplyst om noen NAK.

Vedgikk at det hele var slurv

Skipper gikk da inn på telefonen og sa han nå så at han hadde glemt å trykke send. Han forklarte videre at han lå og byttet litt mellom nettbrett og telefon når han skulle gjennomføre sin elektroniske rapportering, og at det noen ganger kunne bli slik at om man ikke oppdaterte, ville det ikke vises på den ene enheten, det som var gjort på den andre enheten.

Inspektøren spurte skipper om han hadde brukt nettbrett til å melde inn ERS denne gangen, noe han avkreftet. Han hadde kun benyttet mobilen. Skipper mente at det var rett og slett slurv fra hans side.

Godtok 12 000 i gebyr

Fiskeridirektoratet sendt først varsel om at de ville vurdere å ilegge skipperen et overtredelsesgebyr. Det kom ingen innsigelser på varslet, og i sommer ble skipper gitt overtredelsesgebyr på 12 000 kroner. Det er etter det Fiskerimagasinet forstår ikke klaget på gebyret.

Slurv var årsaken til at skipper på Lofotfangst fikk bot på 12 000 kroner og mye ekstra arbeid. Foto Geir Vinnes

Formålet med POR meldingen er at fartøy ved å sende meldingen stiller seg til disposisjon for kontroll av ressursuttaket.

Kontroll over fartøyets bevegelser

Interessant i denne saken er at Fiskeridirektoratet klart og tydelig viser hvor god kontroll de har på norske fiskefartøy som har installert AIS eller VMS om bord. Ved behov får de historisk informasjon fra FMC. Sakens dokument viser også at direktoratet har full kontroll over all kommunikasjon mellom båten og FMC.

Det er tydelig at slurvet ikke bare kostet skipper mange tusen kroner, men det skapte også mye ekstra arbeid når han skulle få på plass POR-melding i ettertid.

Frem og tilbake med FMC

I FMC sin historikk i saken står det følgende:

Klokken 10:41, 26.03

0910 UTC: Inspektør BJSII ringer. Han lurer på om vi kan dobbeltsjekke rapporteringen til fartøyet, det ser ut som om de mangler POR, men han stoler ikke helt på SAGA/nettet. FMC bekrefter at de mangler POR. Han kan se at de har gått til kai og har fått seddel, og skal ta en dokumentkontroll og snakke med skipper, da han ser at de har fått beskjed fra FMC flere ganger om manglende DCA osv.

Klokken 20:48, 26.03:

1648 UTC: Ubesvart anrop fra fartøyet.
1726 UTC: Mail fra mottatt fra NOJEN (Forkortelse personnavn. Red. anmerkning)

1758 UTC: Ringer fartøyet og snakker med skipper som sier POR ikke var blitt sendt fra EFD i går kveld. Skipper sier han ikke vet hva som har skjedd. Han sier videre at han har snakket med NOJEN tidligere i , og han fikk da beskjed om å sende DCA og POR slik at han sto klar til å sende DEP når han skal på havet igjen. Informerer om at vi har mottatt epost fra NOJEN om dette. Sier jeg skal notere henvendelsen i FH

Klokken 20:49, 26.03

726 UTC: Mail fra mottatt fra NOJEN:
Hei,
Ble kontaktet av skipper på Lofothav i dag kl. 19:05. Han hadde forsøkt å kontakte FMC, men fikk ikke svar.


Han hadde levert fisk i dag og hadde glemt å sende POR-mld før de ankom kai i natt. Siste melding som var sendt var DCA (rekordnr. 125), sendt 25. mars kl. 22:11 lokal tid.


De har levert fisk og skrevet sluttseddel, men skipper får ikke startet ny tur, da det mangler POR-mld. Jeg ba skipper om å sende DCA og POR nå, slik at han fikk startet ny tur. Ser på sporing at de ankom kai ca. kl. 00:25 (lokal tid) i natt.

LES OGSÅ:

En dansk fisker for mye, kostet Astrid en trekvart million