De 17-meter lange fartøyene har en marsjfart på 30 knop. Foto OY Kewatec AluBoat AB

Det fjerde nybygget levert til det islandske redningsselskapet. De nye søk- og redningsfartøyet er en del av en utskifting som omfatter alle fartøyene til det islandske redningsselskapet.

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

Det tredje leite- og redningsfartøyet, gjerne kalt redningsskøyte, ble levert til Slysavarnafélagið Landsbjörg, som er det islandske redningsselskapet for et par uker seiden. Samtidig er det bestilt et fjerde fartøy fra samme båtbyggeri, OY Kewatec AluBoat AB.

Søke- og redningsfartøyene har modellbetegnelsen Serecraft SAR 17. Som navnet antyder har de en lengde på 17 meter, og er ifølge båtbyggeriet kjent for fart og evne til å rette seg opp.

Frivillig organisasjon driver tretten redningsfartøy

Slysavarnafélagið Landsbjörg, er på lik linje med redningsselskapet i Norge en frivillig organisasjon, vil i løpet av det neste tiåret fornye hele sin flåte som består av tretten søke- og redningsfartøy. Organisasjonen har cirka 10 000 medlemmer og 99 redningsgrupper, opplyser organisasjonen på sine nettsider.

Erstatter 40 år gammelt redningsfartøy

Det siste fartøyet som ble overlevert skal erstatte et førti år gammelt fartøy. Det nye fartøyet som har fått navnet «Jóhannes Briem» er i likhet med de to foregående fartøyene utstyrt med to Scania-motorer som gir dem en marsjfart på 30 knop. De er også utstyrt med mye avansert teknologi som for eksempel side-sonar og termisk kamera.

Mens det siste fartøyet stasjoneres i Reykjavik, er de to foregående stasjonert på Flateyri, i Vestfjordene og Húsavík i Nord-Island. Det fjerde fartøyet blir stasjonert i Snæfellsnes på vestsiden av Island.

Interiør i det siste fartøyet levert av det finske båtbyggeriet. Foto OY Kewatec AluBoat AB
Facebook