Rederiet Lobster AS på Karmøy drifter sju fiskefartøy, – to sjarker og fem mindre leppefiskfartøy. Etter motorhavari på en av leppefiskbåtene i fjor, har de nå søkt om erverv av en brukt båt til over en million kroner. Rederiet som har satset på fartøyer som med ett unntak er 20 år eller eldre, har svært god økonomi.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Lobster AS i Vedavågen på Karmøy skifter ut leppefiskbåten «Rosa Jr» med sjarken «Håbrann». Dette er en sjark bygget av Tobias Plastindustri AS i 2003. Den har en lengde på 7,80 meter og bredde på 3,00 meter. Motor er en Yanmar som yter 184 hestekrefter.

Selger er Håbrann AS i Mosterhamn på Bømlo. Ifølge søknad om erverv får Håbrann AS betalt 1,1 million kroner for sjarken.

Har totalt sju fiskefartøy med rettigheter

Lobster AS er Karmøys ledende leppefiskrederi. De har fem båter med leppefisktillatelse, men også to sjarker med rettigheter på torsk, hyse og sei.

Rederiets leppefiskbåter er «Stora Rosa» som er bygget i 2001 og har en lengde lengde på 6,70 meter, «Rosa» med lengde 6,40 meter og bygget i 1996 og «Felix» med lengde 6,10 meter og som er bygget i 1996. Den fjerde båten er «Litla Rosa» som har lengde 5,50 og som er bygget i 2010. Og i tillegg er fortsatt fartøyet «Rosa Jr» med lengde 5,60 meter og 1995 som byggeår fortsatt registrert på rederiet.

Drifter også to sjarker på hvitfisk

I tillegg har rederiet to sjarker. «Chantelle» har en lengde på 10,47 meter og er bygget i 1989.På «Chantelle» er det registrert rettigheter på torsk, sei og hyse nord for 62 grader. Den andre sjarken er «Lobster». Den har en lengde på 11,98 meter og er bygget i 2003. Også den har rettigheter på torsk, sei og hyse nord for 62 grader.

«Rosa Jr» hadde i høst motorhavari og det ble søkt og innvilget bruk av leiefartøy. Det er på denne bakgrunn en må se kjøpet av «Håbrann».

Rederiet hadde i 2022 driftsinntekter på 6,9 millioner og et resultat før skatt på nesten 2,6 millioner kroner. Siden etablering i 2020 har Lobster AS har svært gode resultater av driften.

BANNER
egenannonse

LES OGSÅ:

Facebook