Vestbris vil om de lykkes med levendelagrin av makrellstørje kunne øke verdien på fangsten. Foto Geir Vinnes

Forskning på å lagre levende makrellstørje, kan allerede i år gi resultater, Vestbris Fiskeriselskap AS, som eier kystnotbåten «Vestbris», skal i samarbeid med Firda Seafood Group AS å fiske og omsette 30 tonn levendelagret makrellstørje i år.

Det ambisiøse prosjektet, som har fått godkjenning av Fiskeridirektoratet, bygger på erfaringer Vestbris har fra deltakelse i et treårig forskningsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Vestbris Fiskeriselskap AS sendte en søknad til Fiskeridirektoratet 24. mai, hvor de forklarte at de gjennom sin deltakelse i forskningsprosjektet hadde opparbeidet seg betydelig erfaring med hele prosessen knyttet til levendelagring av makrellstørje. Etter bare en ukes tid var prosjektet godkjent,

Fra fangsting med not og overføring fra not til transportmerd, til sleping av transportmerd og endelig overføring til stasjonær merd, har selskapet vist at de har den kompetanse og det utstyr som kreves for å gjennomføre slike operasjoner effektivt og sikkert. «Vestbris» har også lugarkapasitet kapasitet til å innkvartere fem ekstra personer utover mannskapet, noe de mener vil være nyttig i den planlagte fangstperioden i september og oktober i år, skrev de i søknaden.

Fra Fedje til Stadt

Makrellstørje vil bli fisket fra Fedje i sør til Stadt i nord. Firda Seafood Group AS har flere aktuelle lokaliteter for oppdrett fra Askvoll til Gulen som kan benyttes til lagring.

Bjarte Sørhaug er fisker og eier av MS «Vestbris». Han er glad for at de har fått tillatelsen.

– Vi har et ønske om å kunne skape verdier av denne ressursen, og har troen på at levendelagring av makrellstørje er veien å gå for å få dette til. Etter å ha deltatt i dette prosjektet i tre år, med vellykkede forsøk med levendelagring i 2023, er vi veldig glade for å ha fått Firda Seafood Group med på laget, sier han og legger til:

– Dette er et viktig steg videre for å kunne tilby norsk levendelagret makrellstørje til verdensmarkedet.

Men Sørhaug legger ikke skjult på at de har noen utfordringer foran seg.

– Den største utfordringen er å lykkes med å fangste 30 tonn størje. Men vi har troen, sier han.

Samme utstyr som ved forskningsprosjektet

Både fangst og overføring av makrellstørje vil skje med samme utstyr og metoder som i forskningsprosjektet i 2023. For å forbedre dokumentasjonen og effektiviteten under overføringen, vil rederiet benytte GoPro-kameraer i overføringskanalen, og svart notlin vil bli byttet ut med hvit notlin for å se makrellstørjene tydeligere.

Det er også planlagt å installere kamera i fartøyets formast. Dette kameraet vil peke ned i overføringskanalen for å detektere fisken som går inn i merden.

Lagres i laksemerder

Når fisken er overført til transportmerden, vil den slepes til en egnet lokalitet hvor den overføres til en stasjonær merd. Firda Seafood Group AS vil stille med tilgjengelige polarsirkelmerder fra deres lakseoppdrett.

Det forventes at Havforskningsinstituttet vil bidra med en fastmontert overføringskanal på oppdrettsmerden, designet og konstruert av senioringeniør Jostein Saltskår, som vil delta i prosjektet.

Rask avliving av makrellstørje

En av de største utfordringene i prosjektet, er ifølge rederiets søknad, å sikre en tilfredsstillende metode for avliving av fisken. Vestbris Fiskeriselskap AS og Firda Seafood Group AS skriver at de vurderer flere alternativer og ønsker å involvere både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i denne prosessen før fisket starter.

Blant de vurderte metodene er bruk av orkastnot for å begrense antall fisk som skal avlives, en metode som Firda Seafood Group er godt kjent med. Med referanse til FAO skriver de at det er to hovedalternativer for selve avlivingen:

LES OGSÅ: VIDEO: Se over hundre makrellstørjer koke i nota

Haglemetoden

Makrellstørjen skytes i hodet av en trent skytter fra utsiden av vannet. Denne metoden kan raskt avlive et stort antall fisk, hvor fisken samles i en oppdrettsmerd og deretter skytes av skyttere plassert på en servicebåt eller plattform.

Harpunmetoden

Dykkere skyter makrellstørje i hodet med en spesialisert harpun under vann. Denne metoden gir umiddelbar død, men den er den tidkrevende og kostbar, spesielt ved avliving av mange fisk.

Fiskeridirektoratet og Havforsk må bidra

For å sikre en effektiv avliving og behandling av fisken, er det avgjørende at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet bidrar til å utvikle og godkjenne de mest hensiktsmessige metodene. Vestbris Fiskeriselskap AS og Firda Seafood Group AS skriver at de ønsker en rask behandling av søknaden, slik at de kan starte prosessen med å få alt på plass før fisket begynner.

Kan gi makrellstørje større verdi

Vestbris Fiskeriselskap AS skal stille med båt og mannskap tilgjengelig for behandling av fisken ved høsting i merdene, inkludert bløgging, sløying, kjøling og transport til pakkeanlegg.

Det ble ikke nevnt i søknaden at levende lagring av makrellstørje kan gi en kraftig økning i verdien på fangstene. I fjor fikk mange av båtene som fisket makrellstørje skuffende lave priser for fisken. Når det plutselig ble gjort større fangster var det ikke noe etablert marked som tok unna størjene til en akseptabel pris. Ved levende lagring kan slakting skje tilpasset etterspørselen.

Firda Seafood Group er samarbeidspartner på salg og distribusjon. Konserndirektør for industri og salg, Tore Larsen, opplever at dette utviklingsarbeidet er spennende å ta del i.

– Vi synes dette er et interessant samarbeid, og tror at vår kunnskap og fasilitetene vi har for å ta hånd om og pakke fersk fisk, vil være til stor nytte for verdikjeden. Men det er selvsagt uvant å ikke vite når, og hvor mye fisk det eventuelt blir snakk om. Dessuten er det jo fisk som er av en annen størrelse enn det vi vanligvis tar hånd om, sier han.

Facebook