lysing, hirtshals fiskeauksjon
97,6 prosent av all fersk lysing selges til Danmark. Danmark er det viktigste markedet for fersk fisk. Foto Terje Engø

Danmark er så langt i år Norges nest største importør av sjømat, bare forbigått av Polen. Eksporttallene som Sjømatrådet offentliggjorde i dag for perioden januar til og med august, viser at uten Danmark ville norsk eksport av fersk fisk havnet i brutal motbakke.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

 

Totalt er det i år eksportert 253 050 tonn sjømat til Danmark til en verdi av 9,9 milliarder kroner. Av dette utgjør fersk fisk nesten to milliarder kroner.

Laks utgjør selvfølgelig den største delen av eksporten. Men hele 20 prosent av fisken som eksporteres til Danmark er vill fersk fisk. Og da er ikke pelagisk fisk og fisk levert til industri inkludert.

Sju av ti ferske fisk til Danmark

Av årets eksport er 45 314 tonn fersk hvitfisk og flatfisk, samt et lite kvantum fersk filet. Denne totale norske eksporten av fersk hvitfisk og flatfisk er 67 539 tonn. I dette kvantum inngår ikke enkelte arter som fiskes i svært små kvantum, som for eksempel skater.

Tallene viser at hele 67 prosent av den norske av eksporten av fersk hvitfisk og flatfisk går Danmark. Samlet har denne eksporten en verdi på i underkant av to milliarder kroner.

Fersk fisk har flere veier til Danmark

En del av den ferske fisken er levert av norske fiskefartøyer i dansk havn for salg på auksjon. Et enda større kvantum er fersk fisk sendt med lastebil til auksjoner eller direkte til danske kjøpere. Mens fersk fisk for få år siden 

utelukkende ble sendt til danske auksjoner med bil fra Sørlandet, kommer det nå fersk helt nord fra Finnmark. Det er også store kvantum fisk som danske importører kjøper direkte fra norske eksportører.

Flere store norske aktører

Blant de danske kjøperne skjuler det seg en rekke helt eller delvis norskeide bedrifter. Thorfisk AS i Hanstholm, som i hovedsak foredler torsk og sei, eies av Lerøy Seafood ASA. I Hirtshals har Lerøy Seafood ASA selskapet Lerøy Schlie som foredler et stort antall ulik fisk. Totalt har Lerøy Seafood åtte danske sjømatbedrifter inn under paraplyen Lerøy Seafood Danmark.

Insula Group har både ferskfiskproduksjon, fryseproduksjon samt kjøle- og hermetikkproduksjon i Danmark. De har blant annet filetfabrikk i Hvide Sande og hermetikkfabrikk i Frederikshavn. De har også kjøpt opp et stort antall danske varemerker.

Danmark størst på all fersk hel fisk

Fiskerimagasinet har laget en oversikt over fersk eksport de viktigste 12 hvitfisk og flatfisk artene som oppgis i Sjømatrådets månedsrapport. I tillegg har vi tatt med tall for fersk filet av torsk, sei og hyse. For fersk hysefilet er Sverige det største markedet, Danmark nummer to. For alle andre fiskeslag er Danmark det største markedet.

All lysing eksporteres til Danmark

Av all fersk lysing eksportert frem til utgangen av august, gikk hele 97,7 prosent til Danmark. Tilsvarende for torsk er 57,5 prosent. Og interessant er å se at det største markedet for fersk skrei ikke er markedene vi hører mest om, som Spania, Tyskland og Italia. Det er Danmark. Hele 63,3 prosent av eksportert kvantum av fersk skrei gikk til Danmark.

Torsk til salgs på Hirtshals Fiskeauksjon. Nesten 60 prosent av all fersk torsk eksporteres til Danmark. Foto Terje Engø

Det meste reeksporteres

Det er viktig å presisere at svært lite av den importerte fisken konsumeres av danske forbrukere. I Danmark blir det meste av fisken filetert, eller pakket om, og så eksportert videre til europeiske markeder. Danske eksportører eksporterer i praksis dobbelt så mye fersk fisk hvitfisk og flatfisk til markeder utenfor Norge og Danmark, som det norske eksportører gjør.

LES OGSÅ:

Flatfiskprisene i Danmark langt over de norske