Sara Karin ble forlengdet med åtte meter. Hun ble en bedre arbeidsplass, og bruker tross at hun ble åtte meter lengre ikke mer drivstoff. Foto Terje Engø

I mars i fjor ankom snurrevadbåten Sara Karin til Hirtshals Yard for å forlenges fra 19,8 til 27,8 meter. Et par gode måneder inn i 2023, etter flere forsinkelser, var Sara Karin på vei nordover. Godt gjenkjennelig på det røde skroget og overbygget. Bortsett fra det var det på mange måter et helt nytt fartøy som forlot verftet.

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

– Vi kan ikke sammenligne den Sara Karin som vi dro sørover for å forlenge, med det fartøyet vi har nå. Vi forlenget skroget både akter og midtskips, med til sammen åtte meter, eller nesten førti prosent i lengde. En skulle tro det «nye» Sara Karin ville bruke en hel del mer drivstoff. Men vi bruker ikke mer nå enn før forlengingen, forteller skipper og hovedeier Erik-Andre Brose Krag til Fiskerimagasinet.

Sara Karin hører hjemme i Lyngen i Troms. Det var en lang vei å seile for å bli forlenget. Men rederiet sparte millioner på å gjøre det.

Sara Karin har blitt et helt annet fartøy

Erik-Andre hadde tatt turen til årets DanFish International for både å se kikke rundt på messen, men også for å treffe mange kjente fra i verkstedoppholdet i Danmark.

– En ting er at vi stort sett har samme drivstofforbruk som før forlengingen, en annen ting er at vi har et fartøy som beveger seg mye bedre i sjøen. Det er mye bedre å være ombord, spesielt hvis det er litt sjø. Sara Karin er etter ombyggingen et helt annet og mye bedre fartøy, forteller Erik-Andre.

Kan ha flere forklaringer

Det er kanskje mange forklaringer på hvorfor det ikke har blitt et økt drivstofforbruk. Men båtens bredde er den samme, og baugen stikker ikke dypere. Derfor er det i stor grad ikke mer vann som skal flyttes. I tillegg gir et lengre og tyngre skip et annet moment når det seiler i litt sjø. Det beveger seg jevnere og en merker mindre til sjøen.

Artikkel fortsetter nedenfor bilder

Skipper og største eier i rederiet, Erik-Andre Brose Kragh er svært fornøyd med ombyggingen. Foto Terje Engø
Ombyggingen ga ikke både større lasteevne og et mer stabilt fartøy. men det ble også bedre komfort for mannskapet. Foto Terje Engø
egenannonse
En sekk med fisk klar til å tas ombord. Sara Karine er ett av de mest effektive fiskefartøyene i snurrevadflåten. Foto August Norden
Lærling August Norden med et prakteksemplar av en torsk. Foto Privat

– Det viktigste er kanskje at vi slipper å gå like ofte til lands for å losse fangsten. Vi hadde et fryserom på 95 kubikkmeter før vi ble forlenget. Nå har vi cirka 200 kubikkmeter. Og det er en stor fordel når det er godt fiske.

– Å seile frem og tilbake til der fisk skal leveres er tid hvor vi bare bruker drivstoff uten å få mer fisk, forteller Erik-Andre. Han legger til at ombyggingen ved Hirtshals Yard også har gjort at det er bedre lugarer og andre fasiliteter til mannskapet.

Sara Karin har bare vært en tur til Bjørnøya

Totalt har båten to mannskap, hver på elleve personer. Det skal være folk i styrhuset, på dekk for å ta seg av snurrevadet og folk til å kjøre fabrikken hvor det meste av fisken blir sløyd, hodekappet og fryst i blokk.

Mistet to og en halv måned på nyåret

I år har Sara Karin bare hatt en tur til Bjørnøya for å fiske hyse. Det meste av fisket har foregått utenfor Vest- og Øst-Finnmark, samt i perioder på Røstbanken.

De kunne gå til land for å losse første gang 17. mars. Siden har de losset sju ganger til.

Normalt så går det 3 – 4 uker mellom hver gang de går til havn. Nødvendigvis ikke fordi de er nødt til å losse, men ofte fordi det skal skiftes mannskap.

Frem til 19. oktober har Sara Karin fisket totalt 1484 tonn fisk rundvekt. Dette har gitt 1049 tonn fryst vare, i hovedsak sløyd, hodekappet fisk. I dette inngår 2,8 tonn filet av steinbit og rødspette, 1,1 tonn rundfrosset kveite og torsk, samt 4,2 tonn saltet torsk.

En av de beste snurrevadbåtene

Sara Karin har tidligere vært blant fiskeflåtens dyktigste på å fiske hyse. Fangsten hittil i år består av 782 tonn hyse, 434 tonn torsk, 216 tonn sei, 1,7 tonn kveite, samt en rekke andre fiskeslag.

I 2021, det siste året Sara Karin har vært i full drift, ble det fisket og levert cirka 2200 tonn fryst fisk. Bare 13 andre, de fleste større, snurrevadbåter fisket dette året mer enn Sara Karin.

Det skal være godt fiskeri resten av året for å klare samme kvantum. Men hadde de kommet i gang med fisket i begynnelsen av året, ville de nok fisket mer enn hva de gjorde i 2021.

LES OGSÅ:

Hirtshals Yard trosser kronekursen

Sara Karin på plass i nord like etter at hun var forlenget ved Hirtshals Yard. Foto August Norden
Sara Karin har ifølge skipper og reder fått mye bedre egenskaper i sjøen etter at hun ble forlenget. Foto August Norden
Facebook