Båter fra sør, såkalte fremmedfiskere, har etablert et suksessfullt linefiske etter kveite utenfor Finnmark. Illustrasjonsfoto Terje Engø

Etter at en del fiskefartøy har fisket effektivt etter kveite ved bruk av trommelline, er det både rykter og misforståelser ute og går om redskapen. Fiskerimagasinet har tidligere omtalt samiske Bivdu sin motstand mot «fremmedfiskere» som fisker kveite utenfor Finnmark. Redskapen som brukes i mange fiskerier rundt om i verden, vekker oppsikt blant en del norske fiskere.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet

En av de som har tydelig skepsis til trommelline er fisker Robin Karlsen fra Røst. I en henvendelse til Fiskeridirektoratet skriver han:

«Ser flere mindre båter rigger størjetrommel i sjarken. Disse tromlene er vel primært beregnet fiske etter størja? Vi selv driver stampline fiske etter kveita å kan ikke komme i nærheten av fangsten som disse nye tromlene gir båtene. 1000 kilo kveita i døgnet klare ikke vi på en måned med stamp, så det nye systemet må jo være overeffektivt. Hører og at man kan søke støtte til innkjøp av dette trommel utstyret, er dere kjent med dette. Er per i dag en båt her i kommunen (Røst kommune, red. anm.) som har fått dette ombord.

Ukjent med støtte til trommeline

Seniorkonsulent Bernt Bertelsen i Fiskeridirektoratet har svart på henvendelsen, og skriver:

Vi viser til din e-post av 9. oktober 2023, hvor du stiller spørsmål om bruk av trommel i linefiske etter kveite. På bakgrunn av en effektivitetsøkning i fisket etter kveite, herunder økende bruk av trommel ved linefiske etter kveite, innførte Fiskeridirektoratet redskapsbegrensninger i kveitefisket med virkning fra 1. juni i år. Det ble i 2022 gjennomført en høring om saken som er tilgjengelig på nettsiden:

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/forslag-til-reguleringstiltak-i-fisket-etter-kveite,

og vedlagt denne e-posten følger en oppsummering av høringen. For linefiske etter kveite ble det innført en bestemmelse i høstingsforskriften om at «Største tillatte krokmengde ved fiske med liner etter kveite er 1 200 krok pr. døgn. Samlet lengde på liner ved fiske etter kveite kan ikke overstige 15 000 meter». Dette gjelder uavhengig av om det fiskes med line på trommel eller stampline. Hele forskriften med alle bestemmelsene er tilgjengelig her;

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-12-23-3910

Fiskeridirektoratet har ikke kjennskap til ev. støtteordninger for innkjøp av trommel-utstyr, avslutter Bertelsen.

egenannonse

Ett av flere rykter som er feil

Kystmagasinet har i sin tidligere omtale av fisket påvist åpenbare feil i det som enkelte hevder om fiske med trommelline. At det går rykter om at båter får støtte til innkjøp av trommelline, er sannsynligvis like feil som ryktene som at det fiskes store mengder småkveite og at krokene som brukes påfører kveita store skader. Fakta er nok at bruk av sirkelkrok som fester seg i kveitas munnvik skader færre kveiter en tradisjonell krok som i stor grad fester seg dypere nede i gapet, gjellene eller i tarmen.

LES OGSÅ:

Kveitefiske, misunnelse og jantelov

Flatfiskprisene i Danmark langt over de norske

Facebook