Rødspette selges over til priser langt over hundre norske kroner ved Hirtshals Fiskeauksjon. Foto Terje Engø

På fiskeauksjonen i Hirtshals er det ikke uvanlig at rødspette omsettes for godt over hundre norske kroner per kilo. Snittprisen for rødspette solgt ved auksjonen er i år rundt det dobbelte av hva norske fiskere får. Men rødspette er bare en av artene det betales veldig godt for. Nå er daglig leder på auksjonen på DanFish International i Ålborg, med håp om å tiltrekke seg mer norsk fisk.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Den 21. juni i år ble det omsatt 22 988 kilo rødspette. Snittpris denne dagen var 43,26 kroner, men det var også rødspetter som ble solgt for 439,72 kroner per kilo. Dette er en helt uvanlig pris.

– Denne rødspetten var nok stor, fin og i perfekt kondisjon. Det ikke vanlig å se slike priser. Men det er ikke uvanlig at vi ser på 70 til 100 danske kroner per kilo. I perioden november til og med februar er det mye mager rødspette i dansk farvann.

Norske rødspetter bedre enn danske om vinteren

– Rødspette som fiskes lengre nord er generelt i bedre kondisjon, sier Finn Møller og viser tykkelsen rødspettene skal ha med fingrene.

Rødspetter har tre markeder. Store mengder selges fra danske auksjoner til blant annet nederlandske fabrikker. Der blir rødspettene filetert, og i stor grad pakket og fryst. Disse fabrikkene har kjøpere i Danmark som kjøper opp rødspette på auksjonene og får den sendt til Nederland med bil.

Ett annet marked er danske og europeiske fiskebutikker som vil ha fersk flott rødspette til sine kunder. Disse må være i god kondisjon så kunden blir fristet av disse.

Det tredje markedet er restauranter. De vil gjerne ha en standard størrelse som gjør det enkelt å tilberede og servere rødspettene.

– Vi vil spesielt ha rødspette fisket med snurrevad. Denne er som regel av svært god kvalitet, sier daglig leder ved fiskeauksjonen i Hirtshals, Finn Møller.

De fleste norske rødspetter tas med snurrevad

I Norge blir det aller meste av rødspette tatt med snurrevad. Frem til og med 07. oktober er det levert 632,4 tonn rødspette. Av dette kvantumet er hele 534,8 tonn fisket med snurrevad. Få fiskefartøyer fisker målrettet etter rødspette. Den er som regel å anse som bifangst i annet fiske.

Er det mangel på rødspette i en størrelse og kvalitet, kan det noen ganger gjøre at kjøperne kjemper om å sikre seg det som er tilgjengelig. Men som sagt, de ekstremt høye prisene er ikke representative.

Det aller meste av norsk rødspette blir fisket i Råfisklagets distrikt. Til og med 08. oktober er det omsatt 405,3 tonn fisket med snurrevad i lagets distrikt. Det er ingen egen statistikk som viser pris på rødspette fordelt på måned eller år totalt. Men det ble i uke 40 omsatt 12 620 kilo fersk rødspette til en snittpris på 19,30 kroner per kilo.

Hvordan rødspettene sorteres og pakkes er viktig for å få god pris. Foto Terje Engø

Uke 40 korresponderer med tallene til Hirtshals Fiskeauksjon for 01 – 07 oktober. Der var prisen 40,81 kroner per kilo.

– Det blir for enkelt om en tror en får svært høy pris om en bare sender rødspette til Hirtshals. Før noen gjør det bør de ta kontakt med oss på auksjonen. Så kan vi så langt det lar seg gjøre forklare hvordan fisken skal sorteres etter størrelse og kvalitet i kasser, forklarer Møller.

– Ved omsetning her er det strenge krav til korrekt sortering. Det er heller ingen grunn til å sende noen hundre kilo med rødspette. Det er bedre at flere fartøy gjør at det er et samlet kvantum som gjør det mulig både å få en god pris på transport og et kvantum som lokker til seg de rette kjøperne.

Sjekk været i danske farvann

– I tillegg kan det være lurt å sjekke værutsiktene i danske farvann. Meldes det dårlig vær med kraftig vind en uke, reduseres tilgangen på fisk kraftig. Da er det lettere å oppnå høy pris. Er det meldt fint vær og ingen vind er alle fiskebåter på havet.

Finn Møller (til høyre) vil gjerne møte norske fiskere på DanFish International for å fortelle om mulighetene auksjonen tilbyr. Foto Terje Engø

– For å tjene på å sende fisk til Danmark med lastebil kan det også være lurt å sende med annet enn rødspette. Torsk, hyse, lysing og ikke minst sei har generelt høyere pris her enn hva fiskerne får i Norge, forklarer Finn Møller.

Denne uken er norske og danske fiskere samlet på messen DanFish International i Ålborg. Møller oppfordrer de som vil høre mer om mulighetene for å tjene bedre på sin fisk ved å selge gjennom auksjonen å besøke deres stand på messen.

                      .

LES OGSÅ:

Mye er bedre betalt på danske fiskeauksjoner

Facebook