Peterhead er Europas største fiskerihavn målt i fangstverdi. Foto Peterhead Harbour Authorithy

Proteksjonisme fra skotske myndigheter, gjør at det aldri før blitt levert mer fangst i den skotske havnen Peterhead. Høye priser kombinert med regler som forbyr pelagiske fartøy å levere all fangst i Norge og andre land utenfor Storbritannia, er gull for havnen.

Av Quentin Bates/Terje Engø

Med fangst til en samlet verdi av 232 millioner britiske pund (3,07 milliarder kroner) levert i Peterhead, ble det satt ny rekord i 2023.

I 2022 ble det til sammenlignet levert på 220 millioner britiske pund, som også var historiske rekord. Disse resultatene befester Peterhead sin posisjon som den største fiskerihavnen i Europa målt i verdi på losset fangst. Totalt ble det levert 193 279 tonn mot 166 773 tonn i 2022.

Hvitfisk sto for 55 936 tonn til en verdi av 102,4 millioner pund (1,37 milliarder kroner), mot 50 307 tonn i 2022 med en verdi på 100,8 millioner pund (1,35 milliarder kroner). Pelagisk fisk utgjorde 131 534 tonn med en verdi på 113 millioner pund (1,51 milliarder kroner), noe som er en betydelig økning fra 108 137 tonn pelagiske fisk verdt 95 millioner pund landet i 2022.

Krav om at fartøy som "Pathway" (bildet) må levere en andel av fangsten i Skottland er proteksjonisme. Men dette skaper gode tider for fiskerihavnenene. Foto Peterhad Havn

Proteksjonisme skapte en godt år

– Det var et svært vellykket år med betydelig økning i pelagiske landinger på grunn av reglene som pålegger at skotske fartøyer må losse en andel av sin fangst her, sier Peter Duncan, sjef for kommersielt fiske ved Peterhead Port Authority, in a press release. Norske pelagiske mottak var i fjor så konkurransedyktige i pris til fisker, at det løsningen for skotsk og shetlandsk fiskerinæring har vært å få innført regler som pålegger deres pelagiske fiskefartøy å levere en andel av fangsten der.

 

egenannonse

Denne andelen vil øke fremover. Mens norsk pelagisk industri nok ser dette som  proteksjonisme, ser britene det som nødvendighet skal lokalepelagiske mottak overleve. Per 4. februar i år har britiske fartøy levert over 29 000 tonn makrell i Norge. Denne er levert i Norge siden norske kjøpere betaler best. Ikke usannsynlig vil dette være et tema i samtaler mellom britiske fiskebåteredere og norske kjøpere når fiskerinæringen i mai møtes på fiskerimessen Scottish Skipper Expo i Aberdeen.

Også landinger av hvitfisk økte

Landinger av hvitfisk var i fjor høyere, først og fremst på grunn av økte kvoter. Havnen i Peterhead tilbyr førsteklasses fasiliteter og infrastruktur for lossing og omsetning av fisk. De siste årene har havnen investert over 600 – 700 millioner kroner i et ultramoderne fiskemarked. Kaiene er forbedret, noe som tillater at fisk kan losse uavhengig av tidevannet.

Peterhead Fish Market har flere sertifiseringer. Blant annet er de bærekraftsertifiserte av Marine Stewardship Council (MSC). Peterhead var også den første britiske havnen som mottok Responsible Fishing Port-status fra britiske Seafish.

– Med kontinuerlig økende globale etterspørsel etter sjømat, styrket sertifiseringen sjømatmarkedet og bedriftene i havnen sitt renomme, og åpnet nye forretningsmuligheter for alle, forteller Peter Duncan til.

Bygger ny isfabrikk

Havnen støtter nå båter og fiskeribedrifter gjennom investering i en ny isfabrikk som er under bygging ved siden av fiskemarkedet. Havnen overtok en eksisterende isfabrikk, fra North East Ice Company i indre havn i juli 2022. Med ny fabrikk både øker isproduksjonen og fasilitetene blir mer effektive.

Peterhead Port Authority er fast deltaker på messen Scottish Skipper Expo i Aberdeen.

– Havnen er glad for å være sponsor for Scottish Skipper Expo på P&J Live i Aberdeen i mai, ser havnens finansdirektør Stephen Paterson. For havnen blir nok Scottish Skipper Expo et like viktig sted å møte britiske redere, som for representanter for norske pelagiske mottak.

Facebook