Det er ikke bare makrellstørje, men også annen tunfisk som selges på auksjonen. Foto Toyuso Wholesale Market, Tokyo

I flere år har drømmen til fiskere vært å dra opp en makrellstørje på 300 kilo og selge den for en skyhøy kilopris. Realiteten er at en del av makrellstørjene som er fisket i år har blitt betalt med «torskepris». Spørsmålet er om ikke både forskere og fiskeriministeren har kastet blår i øyene på fiskerne og skapt et luftslott.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner. Verdensrekorden ble satt i 2013 på Tsukiji fiskemarked i Tokyo for utrolige 10 mill. NOK. I januar 2018 ble det også omsatt makrellstørje for flere millioner kroner, men det er svært uvanlig å oppnå så høye priser for en enkelt makrellstørje», skriver havforsker Leif Nøttestad på Havforskningsinstituttets nettside i mars 2019. Artikkelen er oppdatert senest i mars i år.

Fiskeriminister Skjæran: havets Ferrari

04 mars i år uttaler fiskeriminister Bjørn Skjæran på departementets nettside i forbindelse med at fisket er åpnet for små båter som dorger.

– Det er mer makrellstørje i norske farvann nå enn det har vært på flere tiår. Makrellstørja er både rask og verdifull, så det er godt nytt at flere aktive fartøy kan delta i dette fisket etter havets Ferrari. Det skaper mer aktivitet og gir oss gode fangstmuligheter, som igjen vil øke muligheten for at vi klarer å fiske hele makrellstørjekvoten i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nøttestad har brukt sammenligningen med en dyr bil flere ganger. Skjæran eller hans rådgivere har nok bitt seg merke i forskerens uttalelser. I senere tid har Nøttestad moderert seg, og legger til at prisen på 10 millioner kroner for en makrellstørje i 2013, er svært uvanlig pris for en enkelt makrellstørje.

Drømmen om ekstremt høye priser har ukritisk blitt gjengitt i både dagspressen og fiskeripressen.

Årets første makrellstørje

Hvert år selges en makrellstørje til en ekstremt høy pris i Tokyo. På årets første auksjon er det knallhard konkurranse om spesielt den første makrellstørjen. Og den er normalt veldig stor, – over femhundre kilo.

I årene 2007 til 2015 var det konkurranse mellom selskapet Kiyoshi Kimura som eier Sushi Zanmai, en kjede med sushi restauranter, og Taste of Japan Group, et Hong Kong-selskap som eier sushikjeden Itamae Sushi. I 2015 trakk Taste of Japan seg ut av konkurransen om den første makrellstørjen. Prisene falt dramatisk. Det var ikke lengre snakk om sammenligning med en Ferrari, – heller en bra dyr Mercedes.

I 2017 ble det igjen to selskaper om overbød hverandre for å sikre seg årets første makrellstørje og prisene begynte å øke raskt. I 2019 betalte Kimura 333.6 millioner yen, tilsvarende 24 – 25 millioner kroner.

Covid ga lavere pris på trofèfisken

I 2020 ble den høyest betalte makrellstørjen betalt med 193 millioner yem. Siden skapte Covid-pandemien problemer som gjorde at restaurantene hadde liten interesse av å by på «trofefisker».

I år ble den første makrellstørjeauksjonen avholdt 5. januar. En fisk med vekt på 211 kilo ble solgt for 16,9 millioner yen, cirka 1.350 000 kroner, eller 5400 kroner per kilo.

Normale priser langt under 1000 kroner

Normal pris for japansk fersk og korrekt behandlet makrellstørje er 300 til 1100 kroner. Importert makrellstørje oppnår normalt under halvparten. I går, fredag 13. oktober var det 29 makrellstørjer til salgs på Toyosu i Tokyo. Åtte av disse var flysendt fra Boston i USA, resten var japansk makrellstørje. Sju av disse ble solgt, og det til en pris nok norske fiskere, forledet av både forskere og fiskeriminister, neppe ville følt seg helt tilfreds med.

Artikkel fortsetter under bildet

Her inspiserer en kjøper en tunfisk før han bestemmer seg for om han vl by på den eller ikke. Foto Liorpt, Dreamstime

300 – 400 er normal pris for god kvalitet

De amerikanske makrellstørjene ble betalt en snittpris på 4486 yen (328 norske kroner). Den best betalte av de amerikanske makrellstørjene oppnådde en pris på 5000 yen (365 kroner) per kilo,

Størjer fisket av japanske fartøy ble betalt med en snittpris på 9100 yen (665 kroner). En eller flere av de japanske størjene ble betalt med hele 13.500 yen som er hele 986 kroner. Men i tillegg til en av de amerikanske makrellstørjene, var det også åtte japanske størjer som ikke ble solgt.

Ferskhet, fettinnhold og behandling er viktig

Det som skiller de japanske størjene fra importerte makrellstørje er i første rekke leveringstid fra de ble fisket til de er på auksjonen. Ferskhet er ekstremt viktig siden nesten all makrellstørje spises som sashimi (rå fisk) og sushi (som oftest rå sammen med ris). I tillegg vet japanske størjefiskere nøyaktig hvordan størjene skal behandles.

I tillegg til at makrellstørjene skal være korrekt behandlet, er det viktig at de har riktig fettinnhold. Når de auksjoneres er halen kuttet av, og en haleskive er tilgjengelig for inspeksjon.

De makrellstørjene som ikke blir omsatt på auksjonen må importøren/agenten selge direkte til kjøpere, og da normalt til en hel del lavere priser.

Krevende å behandle korrekt

Skal en norsk makrellstørje selges for over 300 kroner per kilo må den være korrekt behandlet fra den blir tatt opp på dekk, til den er pakket og levert på auksjonen. Dette innebærer hurtig nedkjøling ved å spyle kaldt vann gjennom de store blodårene, sørge for at den ikke slår med halen i dekket ved å dekke over øynene straks den er tatt om bord. Siden makrellstørje har høyere kroppstemperatur enn vannet den svømmer i, skal den kjøles effektivt.

Makrellstørjen skal eller ikke legges på et underlag som lager trykkmerker på skinnet. Hele fisken brukes. Hver det av fisken har ulik pris når den selges i en sushirestaurant.

Må spesialpakkes

De store fiskene passer verken i fly-containere eller vanlige fiskekasser, og må derfor spesialpakkes. Det må også sørges for at skinnet ikke tørker ut på den lange reisen. Det er med andre ord en fisk som skal fraktes forsiktig til land, pakkes korrekt, fraktes raskt til flyplass og sendes. Flyfrakten spiser opp en stor del av prisen den kan selges for i Japan.

I Japan må eksportøren ha avtale med importør/agent som sørger for at fisken blir solgt på auksjonen, eller solgt utenom auksjon om den ikke selges der. Både agent og auksjon skal ha betalt.

Lettere i det europeiske markedet

Det kan virke som om de fleste norske eksportører har liten interesse for det kompliserte markedet i Japan. De satser derfor på å selge makrellstørjen på innenlands og i det europeiske markedet.

I det europeiske markedet er prisene generelt lavere enn i Japan. En fordel er at fraktkostnadene ved levering til for eksempel kjøper ved grossistmarkedet Rungis i Paris, er mye enklere og rimeligere. Der har gjennomsnittlig pris fra grossist vært cirka 23 euro i flere måneder ifølge EUMOFA (The European Market Observatory for fisheries and aquaculture).

En sushikokk deler en tunfisk opp i mange deler med ulik smak, konsistens og ikke misnt pris. Foto Angela Ostafichuk, Dreamstime

Trekkes kostnader fortjeneste til eksportør, kostnader til pakking, transport, forsikring og dokumenter, samt fortjeneste til grossist, forsikring, kostnader til dokumenter og fortolling, blir det lite tilbake til fisker. Heller mindre i de tilfeller det ikke oppnås mer enn gjennomsnittsprisen på 23 kroner. Det er grossistpris for hel størje med hode.

God pris for noen få makrellstørjer i Danmark

I Danmark er det i år landet 2756 kilo makrellstørje. Denne er ifølge Fiskeristyrelsen omsatt til en snittpris på 62,70 danske kroner (97 norske kroner) per kilo. I dette kvantum ligger ikke to makrellstørjer tatt som bifangst av den norske industritråleren Piraja. Den første av disse to, fikk båten 98,50 kroner per kilo for. Den andre størjen som ble levert få dager senere ble betalt atskillig lavere.

Ifølge fiskeristyrelsen er det omsatt en makrellstørje med vekt på 170 kilo til en pris på 34 170 danske kroner (52 615 norske kroner). Det gir en kilopris på 310 norske kroner kroner. Ved Skagen Fiskeauktion AS er det omsatt 1206 kilo til 172 norske kroner per kilo.

Det er forsinkelse rapporteringen fra auksjonene, så størjene levert av Piraja er ikke med i dette tallmaterialet.

Skal være nedfryst makrellstørje på lager

Fiskerimagasinet får opplyst at det ligger flere tonn fryst makrellstørje på lager i Norge. Det skal også makrellstørje som er levert til oppmaling eller til produksjon av dyremat.. (Sjekk sluttseddelregisteret). Flere fiskere skriver også på Facebook etter at Fiskerimagasinet publiserte denne artikkelen Tok 39 makrellstørjer med snittvekt på 299 kilo, at en hel del makrellstørjer har blitt betalt under femti norske kroner per kilo.

Ikke helt som å få en Ferrari

Når en 300 kilos makrellstørje betales med femti kroner per kilo, er det mer nærliggende å sammenligne verdien på en makrellstørje med en rimelig, dog ny, moped, enn en Ferrari som fiskeriminister Skjæran har brukt for å illustrere verdien. For fiskerne ligner nok mest de priser og signaler om verdi som forskere og minister har kommet med, på et ekte luftslott.

LES OGSÅ:

Tok 39 makrellstørjer med snittvekt på 299 kilo

 

 

Facebook