Fra venstre student Markus Pedersen, daglig leder hos Havfront Marius Strømmen, salgs- og markedsansvarlig Joakim Albertsen og student Tove-Kristin Sande. Foto Privat

– Vi har hatt gleden av å tilbringe verdifull tid i praksis hos Havfront. Erfaringen hos Havfront har gitt oss unik innsikt i hvitfisknæringen. og har forsterket overbevisningen om at studenters deltakelse er avgjørende for næringens fremtid, forteller Markus Pedersen (25) og Tove-Kristin Sande (22) i en pressemelding fra Havfront.

Tekst: Pressemelding bearbeidet av redaksjonen

Markus og Tove -Kristin er bachelorstudenter ved Fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT). I pressemeldingen deler de sine refleksjoner rundt dette, og tanker om hva dette betyr for både studenter og bransjen, samt noen tanker om fremtidens næring, og de deler innsikt og erfaringer fra deres tre-ukers praksisperiode hos Havfront, en ledende aktør i hvitfisknæringen.

– Som studenter i siste året av vårt bachelorprogram i Fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT, har vi tilegnet oss en bred og tverrfaglig kunnskap som omfatter biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag, med fokus på bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser.

– Vår utdanning har rustet oss til å håndtere komplekse utfordringer i fiskeri- og havbruksnæringen og fremhever viktigheten av tverrfaglige tilnærminger.

Havfront var et bevisst valg

Vi valgte Havfront som vår praksisbedrift basert på tidligere positive erfaringer og eksisterende profesjonelle forbindelser. Havfront viste seg som det ideelle stedet for oss å lære og utvikle oss. Praksisen hos Havfront har vært berikende og relevant for både vår nåværende utdanning og våre fremtidige karrieremål,. forteller Marks og Tove-Kristin

Deltok på Dan-Fish

Vår praksis hos Havfront har gjort teoretisk kunnskap fra studiene levende. Å delta på messen DanFish International i Aalborg i oktober, ga oss et internasjonalt perspektiv, og ikke minst mulighet til å bygge profesjonelle nettverk som vil være verdifulle for vår fremtidige karriere.

Hos Havfront har vi fått forståelse for hele næringskjeden, og en helhetlig forståelse av bransjen. Det har forberedt oss på en karriere i denne dynamiske og innovative næringen.

Praksisperioden var en banebrytende erfaring, hvor vi lærte om Havfronts engasjement for å utvikle fremtidens industri og neste generasjonens kunnskap og ferdigheter.

– Vi er takknemlige for at vi fikk denne muligheten, og vi ser viktigheten av å integrere teoretisk kunnskap med praktisk erfaring for å kunne møte fremtidens utfordringer i hvitfisknæringen.

Fremtiden i hvitfisknæringen

Studentene ser positivt på en fremtid i hvitfisknæringen, fylt med spennende muligheter og utfordringer. Det globale skiftet mot bærekraftig sjømatproduksjon åpner dører for vekst, men vi står også overfor global konkurranse og problemer i forsyningskjedene. Med vår utdanning og tverrfaglige tilnærming føler vi oss klare til å bidra med innovative løsninger og forme en bærekraftig fremtid for bransjen, sier Tove-Kristin og Markus i pressemeldingen.

Dette er Havfront

Havfront AS er et norsk selskap som spesialiserer seg på utvikling og produksjon av innovative løsninger for fiskeindustrien. De er mest kjent for sine produkter «LOPPA», verdens minste kappe- og sløyemaskin og «FOLLA», en høyteknologisk kappe- og sløyemaskin for all hvitfisk fra 800 gram til 20 kilo. Havfront skaper produkter som forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser i fiskerinæringen, samtidig som de opprettholder høy standard for produktkvalitet.

egenannonse
Facebook