Kokk med klippfisk
Den flotteste klippfisken spises på restauranter. I portugisiske hjem velger stadig flere ferdigretter. Foto Terje Engø

Høye priser på torsk, mindre tid brukt på å tilberede mat og fokus på rimeligere sjømat rammer norsk torsk. Aldri før har torsk vært bedre betalt, men det er i norske kroner. I Portugal faller konsumet selv om prisen på klippfisk ikke økter, i motsetning til annen sjømat. Klippfisk blitt rimeligere om det tas hensyn til landets inflasjon.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Eksport av klippfisk til Brasil, det nest største markedet for klippfisk, økte fra 15 006 tonn i 2022 til 19 136 tonn i fjor. Dette samtidig som vårt tradisjonelt største marked Portugal så et fall fra 24 433 tonn til 19 773 tonn. Det vil si at bare litt over 600 tonn skilte disse markedene i kvantum. Fortsatt er Portugal desidert størst målt i verdi, med 2316 millioner kroner mot 1325 millioner for Brasil.

Dyr klippfisk rammes mest

Siden fallet i import av klippfisk til Portugal fra 2022 til 2023 først og fremst rammer klippfisk av torsk, gir det kraftig utslag i verdi. Når norsk klippfisk torsk, tross et kraftig fall i kvantum økte i eksportverdi fra 2336 millioner kroner til 2294 millioner kroner, skyldes det at pris per kilo økte fra 103,12 kroner til 118,72 kroner.

Ingen prisøkning i euro

Gjennomsnittlig verdi på euro var i 2023 11,536 kroner. Tilsvarende var gjennomsnittlig kurs i 2022 10,106. Det betyr at norsk klippfisk av torsk i snitt ble betalt med cirka 10,29 euro. I 2022 tilsvarte norsk eksportpris i snitt 10,20 euro. Det betyr at tross en kraftig økning i norske kroner var det et svakt fall i prisen på norsk klippfisk av torsk inn til Portugal. Tallenes tale er tydelig. Til tross for at prisen på norsk klippfisk av torsk sto nærmest stille, var det en kraftig reduksjon i portugiserne sitt konsum av klippfisk.

 

Prisen på sjømat økte 13 prosent, samtidig som konsumet falt med to prosent. Foto Terje Engø

Saltet torsk falt mindre i kvantum

Også eksport av saltet torsk til Portugal falt fra 18 682 tonn i 2022 til 17 959 tonn i fjor. Det er ikke noe dramatisk fall. Men denne torsken kjøpes i stor grad av produsenter av klippfisk, og forsterker derved fallet i konsum av klippfisk av norsk torsk.

Det er også viktig i denne sammenheng at Portugal står for cirka 85 prosent av den norske eksporten av saltet torsk. Spania som er Europas største marked for saltet torsk, kjøpte i 2023 bare 1279 saltet norsk torsk. Det spanske markedet domineres nesten totalt av islandsk torsk.

Fiskeriministeren som nettopp har besøkt Portugal, og norske eksportører, møter mange utfordringer i det portugisiske markedet. Norsk klippfisk har et skrumpende marked. Færre og færre, spesielt unge portugisere, bruker like mye tid på å tilberede fisk hjemme som før. I stedet kjøpes det stadig flere ferdige måltider som krever minimalt med tilberedning. Og i disse måltidene blir det både brukt mindre fisk per servering, og det brukes ofte rimeligere fisk. Blant annet blir dyr norsk klippfisk gjerne byttet ut med langt rimeligere saltet eller tørket stillehavstorsk.

Norske eksportører følger ikke med utviklingen

Norske eksportører har vært den dominerende leverandør av torsk, saltet eller som klippfisk i mange tiår. Lite har vært gjort med tanke på å tilpasse norsk saltet torsk og klippfisk til endringer i det portugisiske sjømatkonsumet. Ferdigretter og ferdig utvannet klippfisk eksporteres ikke fra Norge. Forklaringen er kostnaden det ville medføre.

Sjømat økte kraftig i pris og konsumet falt

Ifølge EUROSTAT kjøpte portugiserne sjømat for konsum hjemme til en verdi av 413 euro per person i 2022. Det var en økning på 13 prosent fra 2021, samtidig som konsumet falt to prosent til cirka 56 kilo per person. Dette er det laveste konsumet på over ti år.

I den grad Portugal blir sett på som en integrert del av EU sitt fiskemarked, kan utviklingen være lysere for norsk fisk. I 2017 leverte EUs sin fiskeflåte 3,915 millioner tonn fisk og annen sjømat til konsum. I 2021 var egen fangst redusert til 2,920 millioner tonn.

Klippfisk
Klippfisk som her kjøpes i første rekke av godt voksne mennesker, ikke unge forbrukere. Foto Terje Engø

Tilsvarende for sjømat fra oppdrett var 1,230 millioner tonn i 2017 og 1,129 millioner tonn i 2021. Med andre ord ble samlet produksjon av sjømat fra fiskeri og oppdrett i EU redusert med 1,1 millioner tonn fra 2017 til 2021. Det er verdt å merke seg at det kraftige fallet vanskelig kan la seg forklares med Brexit. Det meste kom i 2020, og Storbritannia forlot ikke EU før 31. desember dette året.

Facebook