"Polarbris" satte formiddag kursen hjemover. Foto Karstensens skibsværft

I formiddag satte nybygget «Polarbris» kursen mot Ålesund. Når dette skrivet har det nettopp rundet Skagens Odde. Fartøyet seiler med en fart på 10,3 knop, litt under farten på 13 knop som nok blir vanlig snittfart.

Av Terje Engø

Epost. terje@fiskerimagasinet.no

Polarbris har en største lengde på 43,5 meter og bredde på 11,5 meter. Snurrevadbåten er bygget for rederiet Polarbris AS, som er en del av Atlantic Seafish AS i Ålesund. Største eiere er Jonny Terje Årvik og Kjell-Gunnar Hoddevik som hver eier 45,7 prosent. I tillegg eier Jan-Ove Langeland 8,6 prosent.

«Polarbris» er rigget for snurrevad og teinefiske etter snøkrabbe. Den har en fabrikk levert av Bjørdal Industrier som skal håndtere så vidt forskjellig fangst som krabbe og hvitfisk. Fryseanlegget og RSW er levert av Teknotherm.

Effektivt fremdriftsløsning

Fartøyet er også utstyrt med både tunnelthrustere og en nedsenkbar thruster (Azimuth) forut som gir svært gode manøvreringsmuligheter under fiske. Thrusterne er levert av Brunvoll. Hovedmotoren er en Yanmar levert av Maritim Motor AS. Snurrevadvinsjene er elektriske, og fartøyet er utstyrt med et batteri fra Corvus med kapasitet på 632 kWh.

Mistet årets snøkrabbefiske

I mai i fjor oppsto et problem da PE Bjørdal som skulle levere fabrikken gikk konkurs. I midten av juli ble det klart at nye eiere ville ta over virksomheten til PE Bjørdal. I denne forbindelse skiftet selskapet navn til Steel Tech AS. Men konkursen var så med på å forsinke nybygget. Båten skulle ifølge opprinnelig plan vært levert i august i fjor. Dette ble endret til desember. Men når fartøyet nå gikk fra Skagen er årets snøkrabbefiske som rederne håpet på å få med seg, for lengst avsluttet.

Nå er «Polarbris» på vei ut i Skagerrak og straks klar til å starte fiske med snurrevad

Les også:

Fabrikk for hvitfisk og snøkrabbe

Den avanserte snurrevadbåten har ifølge et høringssvar om reguleringen av snøkrabbefisket som rederiet sendte til Fiskeridepartementet i september i fjor, en pris på 130 millioner danske kroner. Det er cirka 200 millioner norske kroner med dagens kurs).

For rederiet var det viktig at «Polarbris» som har snøkrabbetillatelse og som er spesielt bygget for dette fisket, ikke mister rettigheter når snøkrabbefisket blir lukket. Denne lukkingen var først tenkt fra 1. januar i år, men det er nå bestemt at fisket blir lukket fra 1. januar 2025.

Eier også linebåten «Atlantic»

Atlantic Seafood AS eier også den 64 meter lange linebåten “Atlantic”. Den ble levert av verftet Tersan i 2020. Denne store autolinebåten leverer fangsten filetert og fryst.

 

Fiskerimagasinet kommer tilbake med en stor omtale av «Polarbris».

Facebook