Shetlandske Research har levert nesten 4000 tonn makrell i Norge i 2023. Fartøyet er ett av mange utenlandske pelagiske fartøy som holder hjulene i gang langs norskekysten. Foto Geir Vinnes.

En beregning foretatt av Fiskerimagasinet viser at utenlandske fartøy per 28. september har levert nesten en fjerdedel av all pelagisk fisk målt i verdi. Norske fiskemelfabrikker og pelagiske mottak har kjøpt utenlandsk fisk til en verdi av hele 1 817 millioner kroner.

Av Terje Engø

Epost: terje@magasinetreisefot.no

Verdien på leveranser fra utenlandske fartøy bare fortsetter å øke. Søndag kveld anløper islandske Vilhelm Torsteinsson. Fartøyet har meldt inn 1649 tonn NVG-sild. Denne lasten har en verdi på rundt 13 millioner kroner.

Siste uke frem til søndag kveld klokken 18:00 er det meldt inn 3584 tonn NVG-sild. Av dette er 820 tonn meldt inn av islandske Margret og Vilhelm Torsteinsson. Sistnevnte er på vei til Grøntvedt Pelagic AS for å levere.

Norske båter jakter makrell

Det aller meste av den norske pelagiske flåten har den siste uken jaktet makrell. Totalt er det i løpet av uka meldt inn rett over 19 000 tonn makrell til Sildesalgslagets auksjon. Av dette er 13 521 tonn solgt. Med unntak av 365 tonn kjøpt av Pelagia Shetland, er alt kjøpt av norske mottak.

Søndag klokken 18 er det innmeldt hele 10 363 tonn makrell. Det gjør søndag til ukas absolutt beste dag. Det er tatt meldt inn mer makrell søndag enn det er gjort resten av uka.

Godt fiske i britisk sone

Av innmeldt kvantum er hele 18 462 fisket i britisk sone, mens 714 tonn er fisket i norsk Så både utenlandsk farvann og utenlandske fartøy har i år vært svært verdifulle for norsk pelagisk industri. Men det er fortsatt et stykke igjen til verdien av utenlandske leveranser i fjor passeres. Da levert utenlandske fartøy pelagisk fisk til en verdi av 2 109 millioner kroner.

Britiske båter har levert pelagisk fisk, i første rekke makrell til en verdi av i overkant av en milliard kroner.  Og på en annen plass kommer færøyske båter som har levert pelagisk fisk med en verdi på nesten 500 millioner kroner.

Også danske fartøy har vært viktige for norsk pelagisk industri. De har i år levert pelagisk fisk til en verdi av 173 millioner kroner.

Indikasjon på verdien av pelagisk fisk

I tabellene Fiskerimagasinet har laget til denne artikkelen er tallene basert på faktisk innveid kvantum, ikke innmeldt. Verdien er estimert ved bruk av gjennomsnittsprisene på Sildelagets auksjon. Det betyr at de ikke er nøyaktige, men de gir en god indikasjon på verdien av pelagisk fisk levert av utenlandske fartøy.

I estimert verdi er det ikke tatt med utsortert fisk. Denne varierer nok en del i verdi, samtidig som kvantum ikke er så stort at det endrer særlig på de estimerte verdiene.

Omsatt over en million tonn

Tross svikt i fisket etter tobis og en makrell som har vært vanskelig å finne, er det det gjennom Sildesalgslagets auksjon omsatt nesten 1,1 millioner tonn pelagisk fisk til verdi av rett over åtte milliarder kroner. Det er over 51 000 tonn mer i kvantum, og 650 millioner kroner mer i verdi enn på samme tid i fjor.

For fiskemelfabrikkene har 2023 så langt vært svært godt. Mens det i fjor ble omsatt 392 000 tonn til en verdi av nesten 1,283 milliarder kroner, er det i den korresponderende perioden i år omsatt 562 000 tonn til en verdi av hele 2,318 milliarder krone.

                                                    .

                                                        .

Selv om det i dette kvantum og i verdi  inngår fangster levert i utlandet, vil en ikke før nærmere nyttår få en fasit på balansen mellom utenlandsk pelagisk fisk levert i Norge og norsk pelagisk fisk levert i utlandet.

er ikke verdien av disse i like høy som verdien på pelagisk råstoff levert i Norge av utenlandske fartøy.

Både kolmule og lodde har i stor grad blitt levert i Norge. Norske fartøy har bare i begrenset grad levert fangster i Danmark.

Litt motbakke for pelagiske konsummottak

For pelagiske mottak er ikke tallene like lystige. Problemer med å finne makrellen har gjort at verdien på makrellen er ned fra 3,678 milliarder korner til 2,619 milliarder i år.

Økning i prisene på pelagisk fisk

Det positive er kraftig økning i verdien på Nordsjøsild, NVG-sild og lodde. Også en økning på nesten fire kroner per kilo på makrellen gjør at konsummottakene nå bare ligger under med 121 000 tonn og 393 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Som oversiktene Fiskerimagasinet har satt sammen over utenlandske fartøyers leveringer av pelagisk fisk viser, er disse svært viktige for norsk pelagisk industri. Det gjenstår nå 98 000 tonn av årets makrellkvote. Klarer norske fartøy å ta det meste av denne, det bli et godt år også for konsummottakene.  

LES OGSÅ:

Pelagisk fartøy har levert NVG-sild for femti millioner

Fant makrell etter ti dagers leting

Vilhelm Torsteinsson har levert over 6000 tonn NVG-sild til norske fryserier. Foto Karstensens Skibsværft