Kingsbay meldte sist tirsdag inn hele 1525 tonn NVG-sild. Foto Geir Vinnes

Det har vært en solid uke for den pelagiske flåten. Norske fartøy har meldt inn nesten 54 000 tonn sild og makrell til konsum. Når fangster meldt inn av utenlandske fartøy legges til, er kvantum innmeldt til Norges Sildesalgslag over 60 000 tonn.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

For NVG-sild har det vært bra fangster de fleste dager, med søndag i går som den beste dagen med 13 555 tonn. Totalt er det i uke 42 innmeldt 36 069 tonn NVG-sild. Nordsjøsild blir det også tatt litt av, og det ble i løpet av uka meldt inn 2469 tonn.

12 fartøy med tusen tonn NVG-sild

Hele 12 fartøy har meldt inn over tusen tonn NVG-sild. På topp troner “Kings Bay” med en fangst på hele 1525 tonn. Deretter følger “Slaatterøy” som leiefartøy for nybygget “Gardar”, med 1450 tonn.

De store fangstene som tas med ringnot øker risiko for at nøtene skal revne. Det er nok en av årsakene til at Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» har vært til stede der det fiskes NVG-sild.

Det gode fisket har fortsatt, og søndag morgen har ytterligere fire fartøy, “Østerbris”, “Vea”, “Rav” og “Leinebjørn2 meldt inn over tusen tonn NVG-sild hver.

Makrellfisket går mot slutten for ringnot

Totalt innmeldt 22 374 tonn makrell, inkludert 7125 tonn levert av sju utenlandske fartøy. Den største fangsten på hele 2130 tonn innmeldt kvantum er tidligere omtalt på Fiskerimagasinet (LES HER). I kvantum makrell inngår 18 tonn som har vært innblandet i industrifisk og derfor er levert til oppmaling.

De fleste av ringnotfartøyene som til nå har fisket makrell, vil fremover ha fokus på NVG-sild. Fredag ble britisk sektor stengt for ringnotflåten. For “Sunny Lady” og “Herøyhav” ble det en god avslutning da de madag begge kunne melde inn godt over tusen tonn makrell.

Det er viktig for fiskeflåten å få stor makrell. I år har det vært mange fangster med makrell som har hatt en snittvekt på under 250 gram. Sist uke var det “Smaragd” som fikk den største makrellen da de meldte inn en fangst på 85 tonn hvor snittvekten var 470 gram.

Stille uke for industritrål

Fiske etter industrifisk har vært heller stille, med Håflu, Piraja og Mostein som har meldt inn 517 tonn industrifisk, i hovedsak kolmule og øyepål. En årsak er nok at Gollenes i siste halvpart av uka valgte å fiske makrell til konsum. I går leverte tråleren 310 tonn fin makrell med snittvekt på 430 gram.

egenannonse
Facebook