Når organisasjoner og statlige etater møtes, skal Økokrim blant annet fortelle om etteretning og fiskerikriminalitet. Illustrasjonsbilde Terje Engø

Kommende onsdag samler Økokrim statlige etater og representanter for de viktigste fiskeriorganisasjonene til seminar om forebygging av Fiskerikriminalitet i Tromnsø. Der skal Økokrim og Nærings- og fiskeridepartementet fortelle om arbeidet for å forebygge fiskerikriminalitet. Økokrim skal også gi en etterretningsbrief om fiskerikriminalitet.

                                                   .

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det er varslet at det innen utgangen av året vil komme en Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Kriminalitet i fiskerinæringen, både i Norge og internasjonalt, vil være en del av temaet i meldingen. Tidspunktet for seminaret tilsier at Stortingsmeldingen nok blir nevnt av flere av innlederne.

Økokrim sin leder har hisset på seg mange fiskere

Statssekretær Vidar Ulriksen fra Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Sigve Bolstad i Justis- og beredskapsdepartementet åpner seminaret, før Per Lønseth, sjef for Økokrim, har et kvarter på å fortelle om «satsningen mot fiskekriminalitet i Økokrim. Han har tidligere hisset på seg mange fiskere med uttalelser om omfattende kriminalitet i fiskerinæringen.

For deltakerne på seminaret er det nok spenning med tanke på hva Lønseth og Økokrim vil legge frem av fakta om fiskerikriminalitet.

Departementets seksjon for forebygging

Denne innledningen etterfølges av et kvarter med paneldebatt. Deretter skal avdelingsdirektør Olav Norheim fra Nærings- og fiskeridepartement, den neste halvtimen, snakke om departementets arbeid med forebygging av fiskerikriminalitet og de fire satsningsområdene departementet har.

Norheim har siden i januar i fjor ledet nyopprettede Seksjon for forebygging av fiskerikriminalitet. Hans fokus har i snart to år vært fiskerikriminalitet både i Norge og internasjonalt.

Hva forventes av næringen

Etter lunsj har direktør Stine Akselsen fra Sjømat Norge en kvarters innledning om «Hva skal til for at vi sammen kan skape en bærekraftig fiskerinæring for fremtiden? Hva forventes av myndighetene og hva forventes av næringen?

Generalsekretær Sverre Johansen og seniorrådgiver Ida Sandvik i Norges Fiskarlag har et kvarter til å snakke om samme tema. Deretter skal Ask Økland i Pelagisk Forening også holde en innledning med samme tema.

Etter en kort pause er det tid for det som kanskje er det mest spennende temaet. Da skal Jenny Wikshåland Skauen fra Økokrim gi en «etterretningsbrief om fiskerikriminalitet».

29 statlige etater og fiskeriorganisasjoner

Ifølge en oversikt Fiskerimagasinet har fått fra rådgiver Siri Brenne i Strategisk stab ved Økokrim, skal disse etatene og organisasjonene delta på seminaret:

Statlige deltakere:

Økokrim, Trøndelag politidistrikt, Vest politidistrikt, Møre- og Romsdal politidistrikt, Troms politidistrikt, Finnmark politidistrikt, Nordland politidistrikt, Agder politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Rogaland statsadvokatembeter, Nærings- og fiskeridepartementet, Justisdepartementet, Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tolletaten, Justervesenet, NAV kontroll, Kystvakten , Mattilsynet.

Fra Fiskerinæringen:

Råfisklaget, Vest-Norges Fiskesalslag, SUROFI, Fiskehav SA, Norges Sildesalgslag, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk Sjømannsforbund, Pelagisk forening , Sjømat Norge

Pål Lønseth lever Økokrim. Han har tidligere hisset på seg mange fiskere med sine uttalelser om fiskeri og kriminalitet. Foto Økokrim
Facebook