Det nye forskningsfartøyet vil skape nye muligheter for studentene. Illustrasjon Nord Universitetet
(PRESSEMELDING) Nord universitet har inngått kontrakt om å byggingen av en ny forskningsbåt til Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø.

Båten vil gi forskere og studenter bedre muligheter til å utvide og øke forskningen. Den vil blant annet bidrar til et teknologisk framskritt. Studenter og forskere blir med denne båten bedre rustet til å drive kvalitativt god undervisning og forskning.

Den nye båten inngår i det som er en historisk satsing på den blå næringen i regi Nord universitet.

*Blått bygg campus Bodø er under bygging og vil fra høsten 2024 romme Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Fartøyet bærer preg å være designet av Brødr Hukkelberg AS
Fartøyet bærer preg å være designet av Brødr Hukkelberg AS. Illustrasjon Nord universitetet

*Kystforskningsfartøyet «Prinsesse Ingrid Alexandra» (PIA), ble i april 2023 døpt i Bodø havn.

Skipet har hjemmehavn i Tromsø og benyttes av Havforskningsinstituttet og Nord universitet.

Skipper Morten Krogstad sier den nye båten er en klar forbedring og at de de to båtene utfyller hverandre.

– Stedet nå for å studere hav- og fiskerifag er Nord universitet, campus Bodø. Dekan Mette Sørensen slår fast at Fakultet for biovitenskap og akvakultur har hatt en positiv utvikling de siste årene.

 

– Vi har økt både i antall studenter og ansatte. Ny infrastruktur – både «Blått bygg», kystforskningsfartøy og forskningsbåt gjør at vi kan tilby studentene våre topp fasiliteter.

Med ny infrastruktur kommer vi til å lykkes enda bedre med forskning – og vi kan tilby våre studenter nye, spennende kurs.

NB: Det er i pressemeldingen ikke opplyst hvor fartøyet skal bygges. Men ut fra tegningene er det grunn til å tro at det er Brødr. Hukkelberg AS som har fått kontrakt på oppdraget.