Dette blir en av Norges største femtenmetringer. Illustrasjon NSK Ship Design

Norske kvoteregler setter begrensninger lengden til et fartøy, men ikke bredden. Det gjør at det er mange fartøy som er over halvparten så brede som de er lange. Før jul ble det kjent at Saga Fiskeriselskap AS kontraherte et nybygg ved Grovfjord Båtbyggeri. Dette bli en av de største 15-metringene i Norge.

Av Terje Engø

Epos: terje@fiskerimagasinet.no

I lengdegruppen 11 – 14,99 meter er det ni fartøy med bredde på sju meter eller mer. Tre av disse har en bredde på åtte meter. Det samme får fartøyet som er bestilt ved Grovfjord Båtbyggeri AS. Den nøyaktige målene er 14,99 meter lengde og 8,00 meter bredde.

Stort lasterom på 119,5 kubikkmeter.

Fordelen med store brede fartøy er at det gir god lastekapasitet. Nybygget som er til utskifting av fartøyet «Saga Pioner» får RSW-tanker med kapasitet på hele 119,5 kubikkmeter.  For et fartøy som fisker med not er dette gull verdt. Den store bredden gir også god plass til lugarer og andre fasiliteter for mannskapet.

Et helt nytt design fra NSK Ship Design

Fartøyet som er designet av NSK Ship Design er et helt nytt design. I informasjonen som ble delt i forbindelse med kontraheringen, fortalte NSK Ship Design at Saga-Holding AS ved Tommy Dammen og Erling Santi Falch, og Grovfjord Båtbyggeri, hadde utfordret dem. Og de hadde tatt utfordringen og hentet erfaring fra større kombinerte kystfartøy. Nybygget har derfor kapasiteter som en normalt ser på vesentlig større fartøy, opplyste NSK Ship Design.

Et par dager før jul innvilget Fiskeridirektorat om generell utskiftingstillatelse for «Saga Pioner». Dette fartøyet ble bygget i 2001 og har en lengde på 14,96 meter og bredde på 5,80 meter. Det nye fartøyet blir atskillig større, når fartøyets bredde økes med 2,20 meter.

«Saga Pioner» har kvoter på makrell, NVG-sild, torsk, sei og hyse. Kvotene skal flyttes over på nybygget som skal fiske med not og snurrevad. Ifølge beskrivelsen blir det en stor notbinge, kraftige sidepropeller og dekksutstyr fra Lofoten-hydraulikk. Det blir et eget verksted, stor fabrikk, komfortabel stor messe, lugarer med køyer for seks personer, romslig garderobe og et stort og oversiktelig styrehus.

Enorm bredde sammenlignet med andre skipstyper

Skal det sammenlignes med andre store brede skipstyper, kan det nevnes at verdens største hangarskip, «Gerald R Ford» har en lengde på 333 meter og bredde på 78 meter. Det vil si det er cirka 4,3 ganger så langt som det er bredt. Nybygget til erstatning for «Saga Pioner» er cirka 1,9 ganger så langt som det er bredt. Det vil si det i forhold til lengde er mer enn dobbelt så bredt som det enorme hangarskipet.

Skulle den store pelagiske båten «Libas» som er 86 meter lang og 18 meter bred, ha samme forhold mellom lengde og bredde, ville bredden vært over 45 meter!

Andre store 15-metringer

«Frøyhav» er en kombinert snurper og snurrevadbåt med lasterom på hele 147 kubikkmeter.  Fartøyet ble bygget av Barents Solutions AS i Kroatia i 2021 og eies av Frøybas AS i Kalvåg i Bremanger. Denne store lastekapasiteten fikk fartøyet mye på grunn av at det er valgt en rett baug. Fartøyet er dyptgående på med 3,9 meter.

Not- og snurrevadbåten «T. A Senior» er designet av Seacon AS i Måløy. Den ble bygget ved . ved Stadyard i 2017. Lastekapasiteten er 120 kubikkmeter i RSW. Den er dyptgående med 3,5 meter.

Garn- og linebåten «Ragnhild Kristine» ble levert av Vard Aukra i 2018 til Orten Fiskeriselskap AS i Aukra. Lasterommet har en kapasitet på cirka 120 kubikkmeter. Dyptgående er 3,95 meter.

Slik skal fartøyet se ut fra siden. Illustrasjon GA fra ervervssøknad.
Fartøyet blir neppe kjent for høy fart. Men derimot blir det en flott arbeidsplass med stor lastekapasitet. Illustrasjon Seacon AS
Nybygger vil laste nesten 120 kubikkmeter. Illustrasjon NSK Ship Design

NB.: Illustrasjonene i denne som innehold plantegninger er skiftet ut med tegninger av fartøyet etter ønske fra NSK Ship Design. Red

Les også:

Facebook