Nye Quantus som skal bygges ved Westcon Yards får en største lengde på 75 meter. Illustrasjon Salt Ship

En 75 meter Salt-designet pelagisk tråler er bestilt hos Westcon Yards AS. Det er partnerskapet MV Quantus Ltd og Peter & J. Johnstone Ltd i Peterhead i Skottland som har bestilt fartøyet.

Tekst pressemelding/redaksjon

terje@fiskerimagasinet.no

I en nyhetsmelding opplyser verftet at rederiets hovedfokus under designprosessen har vært å utvikle en effektiv og moderne pelagisk tråler med lave utslipp. Tråleren skal være en trygg arbeidsplattform som leverer fangst med høy kvalitet. Det skal være mulig for skipperne Ian, Mark og Stuart Buchan og deres mannskap å fange kvoten så effektivt og trygt som mulig, opplyses det.

Andre Salt-design hos Westcon Yards

‍For norsk verftsnæring er det oppmuntrende å se enda et pelagisk fartøy kontrahert i Norge, sier verftet. Med den nye Quantus bestilt, er det nå to Salt-designede pelagiske fiskefartøy under bygging på Westcon. Det andre er norske Trønderbas som ble bestilt i fjor.

Fjerde fartøy rederiet bygger i Norge

Quantus som skiftes ut fikk skroget bygget ved Helgeland Sveiseindustri AS. Det ble så utstyrt ved Eidsvik Skipsbygger AS og overlevert i juni 2008. Det 25 år gamle fartøyet har en lengde på 65,4 meter. Når rederiet nå plusser på ytterligere ti meter i lengde blir det et atskillig større fartøy de får å fiske med.

Fartøyet som skiftes ut var det tredje fartøyet rederiet fikk tegnet og bygget i Norge.

Quantus, skotsk pelagisk tråler
Dette er Quantus som nå skiftes ut. Fartøyet ble bygget i Norge. Foto Aage Schjølberg, Shipspotting