Den avanserte fabrikktråleren "Berlin" haer en lengde på 84,4 meter. Foto Kristin Støylen/Aldamar

Det tyske fiskeriselskapet DFFU har fått levert en ny fabrikktråler fra det norske skipsverftet Vard Brattvåg. Nye «Berlin» vil starte sin første tur på fiskefeltene om noen dager.

Av Terje Engø, Quentin Bates, Fiskerforum.com og pressemelding fra Aldamar.

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Leveringen av den 84,40 meter lange Berlin markerer avslutningen på en toårig design- og byggeprosess, der skroget og overbygg ble fullført ved Vards anlegg i Braila i Romania. Deretter ble skroget slept til Brattvåg for utrustning. «Berlin» er bygget etter VARD 8 03-designet. Optimar har levert en avansert fabrikk for foredling av både hvitfisk og reker.

Avansert fabrikktråler hvor alt utnyttes

Fabrikklinjen for hvitfisk har to Vélfag-hodekuttere, filèmaskiner fra Vélfag og Breivik, og en Marel-vannstråle-porsjoneringsmaskin. Slippurinn har levert sorterings-teknologi, og en Sepamatic produserer beinfri kjøttdeig fra hoder og slakt til fôrproduksjon- Av fiskekjøtt fra ryggrad og avskjær produseres det fiskefarse til konsumkvalitet. Fiskeskinn sorteres ut og fryses separat for produksjon av kollagen. Et system med silotanker sikrer at fangsten blir fullstendig utnyttet.

Produksjonslinjen for reker har en Style-sorterer og to Carsoe-kokere. Reker fryses individuelt raskt ned og pakkes klar for salg i forbrukspakninger.

Fabrikkens layout har en høy grad av automatisering, der produksjonen automatisk passerer via fryseriet til det kjølte lasterommet. «Berlin» sitt design legger vekt på å minimere tung løfting og optimalisere både arbeidsoperasjonene.

Regenerert strøm og peak shaving

«Berlin» sin hovedmotor er en 5400 kW Bergen B33:45L9 hovedmotor. Den driver en propell med diameter på 4000 millimeter. Elektrisitet til skipets systemer og utstyr genereres av en 2500 kW akselgenerator og en 1785 kW Caterpillar-generator. Gjennom peak shaving og ved lading fra vinsjene når trålene skytes, lagres elektrisitet på et batteri levert av Corvus Energi. Batteriets kapasitet er 316 kW.

– Overleveringen av «Berlin» er viktig for DFFU, og VARD har gjort en utmerket jobb. Gjennom årene har VARD bygget flere teknologisk avanserte fartøy og har konsekvent oppfylt de høyeste standardene med godt håndverk og innovasjon. «Berlin» er utstyrt med avanserte tekniske løsninger fra pålitelige leverandører, sier Baldvin Thorsteinsson, en av DFFUs administrerende direktører i en pressemelding.tråler

Fabrikken er utstyrt for foredling av både fiske og reker. Foto Kristin Støylen/Aldamar
Fabrikktråleren skal fiske både hvitfisk og reker. En avansert fabrikk sørger for at all fangst og biprodukter fra foredlingen blir brukt. Foto Kristin Støylen/Aldamar

Flere bilder nedenfor annonse

Fabrikktråleren øker produktspekteret

Ifølge administrerende direktør Samule Rodriguez, er en betydelig endring fra rederiets tidligere fartøyer, at det nye fartøyet kan fiske og foredle reder. Det utvider porteføljen av produkter som produseres om bord.

“Produksjonen av hvitfisk har også blitt oppgradert med nytt utstyr, som øker alternativene i produksjonen og utvider vårt produktsortiment. Teknologien og utstyret om bord vil gjøre det mulig for oss å bringe hundre prisent av fangsten i land. Dette støtter vårt mål om økt verdiskapning til sjøs, og det er i tråd med våre bærekraftsprinsipper.”

Fabrikktråleren har gode fasiliteter for mannskapet

– De forbedrede produksjonsmulighetene er spennende, og de nye motorene øker operasjonell fleksibilitet. Fra mannskapets synspunkt er det oppgraderte arbeidsmiljøet en betydelig forbedring, med økt automatisering som reduserer behovet for manuelle oppgaver.

– En annen stor endring for mannskapet er bedre innkvartering. Mannskapets fasiliteter er designet for å maksimere eksponeringen for dagslys, og det er gitt spesiell oppmerksomhet for å sikre sunn akustikk i fabrikken om bord.

Det overordnede målet her er å øke komforten for våre mannskapsmedlemmer. Som kapteiner er vi fullt klar over viktigheten av dette under lange sjøreiser, sier skipperne Sigurður Óli Kristjánsson og Teitur Björgvinsson i en pressemelding fra rederiet.

 

Tysk rederi med lange tradisjoner

DFFU, lokalisert i Cuxhaven, er et datterselskap av Alda Seafood. DFFU er et av Tysklands eldste gjenværende langdistanseselskaper innen fiske, med en historie som strekker seg over et århundre.

Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Fabrikktråleren skal fiske både hvitfisk og reker. En avansert fabrikk sørger for at all fangst og biprodukter fra foredlingen blir brukt. Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Foto Kristin Støylen/Aldamar
Facebook