"Havfjord" har sendt over tretti tonn fisk til Hanstholm, hvorav en tredjedel er lyr. Foto Geir Vinnes

Selv om prisene på lyr er lavere enn tidligere i år ved danske auksjoner, er lyr fortsatt betalt det dobbelte av i Norge. Fiskefartøy som fisker fra Vestfjorden og sørover losser fangstene i Norge og sender dem til dansk auksjon. På mandag er det fisk fra fire norske fartøy på auksjonen.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Denne uken har fartøyet «Nordsø» losset 17 560 kilo på Raudeberg, «Havfjord» 30 308 kilo og «Caprice» 14 165 kilo i Ålesund. Disse fangstene skal selges på Hanstholm Fiskeauksjon mandag morgen. Alle disse fangstene inneholder godt betalt lyr.

Også «Storvig» har losset fisk i Ålesund, og som skal under hammeren mandag morgen. I fangsten på 15 283 kilo, er det ingen lyr, men derimot 10 620 kilo kveite, 1931 kilo lange, 1487 kilo brosme, 806 kilo blålange, 229 kilo uer og 210 kilo skjellbrosme. Også «Storvig» har losset sin fangst i Ålesund.

Sendte lyr fra Herøy i Nordland

Onsdag denne uken sendte fartøyet Rottfisk en fangst som blant annet bestod av 3700 kilo lyr til auksjonen i Hanstholm. Denne fangsten ble etter det Fiskerimagasinet erfarer losset på Herøy i Nordland. Selv om transporten er lang.

Fangsten utgjorde nesten 80 prosent av all lyr som ble omsatt denne dagen. Snittprisene varierte etter størrelse fra 32,68 til 38,96 norske kroner per kilo. Dette er priser med hode, hvilket betyr at Rottfisk nok fikk over 16 kroner mer per kilo enn hva som ville blitt betalt av norsk kjøper.

Tjente antakelig flere titusen ekstra

Selv om det gjøres fradrag for transport til Hanstholm, avgift til auksjonen, eventuelt ompakking i kasser og annet, så tjente Rottfisk mest sannsynlig 35 til 40 000 kroner mer på å sende lyren til Danmark.

I morgen, søndag, er det også to franske partrålere som leverer fangst direkte til auksjonen i Hanstholm. Den ene tråleren «Bressay Bank» skal levere 37 154 kilo, mens den andre «Capt Saint Georges” har med seg 59 047 kilo. Begge disse trålerne har fangst som i hovedsak består av sei og ingen lyr.

Det er når dette skrives ikke klart hvilke kvantum som vil være tilgjengelig på Hirtshals Fiskeauktion.

Lyr betales rundt det dobbelte på danske auksjoner sammenlignet med prisen fiskerne får i Norge. Foto Terje Engø

Over 12 tonn lyr på mandag

Det kommer normalt mer fisk i løpet av helgen, men neppe i store kvantum. I øyeblikket er det meldt inn 12 422 kilo lyr, som alt er fisket av norske fartøy. På auksjonen er det en rekke agenter som representerer flere kjøpere. De får nå tid til å vurdere hvor mye lyr de ønsker, noe som kan øke interessen for fisken. At lyren kommer fra fartøy som pakker fisken i kasser, er også med på å øke muligheten for å oppnå en god pris.

Facebook