Vågen Fiskeriselskap som eier reketråleren Skårholm har meldt oppbud. Foto Terje Engø

Vågen Fiskeriselskap AS meldte i går oppbud. Rederiet som eier reketråleren Skårholm er de fjerde reketrålerrederiet som går konkurs på kort tid. Skårholm og Horisont III, de to siste trålerne som går konkurs, er begge offer for høye dieselavgifter, lave rekekvoter og lave rekepriser.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Vågen Fiskeriselskap AS er eid av Sirevaag AS med 46,5 prosent og Gustav Jørgen Runehäll frå Karmøy og Sofurs Tordur Debes fra Egersund, med henholdsvis 26,8 og 26,7 prosent. Eier av Sirevaag AS er Lerøy Norge AS som igjen er eid av Lerøy Seafood Group AS.

Verdiene i selskap dekker nepppe gjelden

Blant verdiene i rederiet er fartøyet Skårholm, samt rettighetene Avgrenset Nordsjøtrål faktor 0,5, Kystreketrål Sør 11 meter og over med faktor 1, samt strukturkvoter på reker med samlet faktor 2,4. For få år siden ville sannsynligvis kvotene og fartøy hatt større verdi enn gjelden.S

Det hjelper lite med gode fangster når kvoter og priser er lave. Illustrasjonsfoto
Kreditorer og eiere tar store tap på konkursen. Jærgen Runehäll har tapt halvannen million skutt inn i egenkapital. Foto Privat

Men kvoteverdiene har rast som følge av situasjonen i rekefisket, og med mange reketrålere til salgs, er det også kraftig fall i verdien på fartøyet.

– Vi har slitt lenge, og Skårholm har ligget flere måneder ved kai. Det er trist for rederiets kreditorer som har til gode 25 millioner. Største kreditor der Sparebank Vest med cirka 17 millioner kroner. Banken har et pant i fartøyet på 30 millioner kroner. til selskapet. Det innebærer at det ved et eventuelt salg av fartøyet neppe blir noe på andre kreditorer.

Blant disse er bunkersleverandøren Seglem i Egersund, Vestkajen Maskinverksted A/S i Hirtshals. Det er også fem millioner i gjeld til selskapets største aksjonær, Sirevaag AS. I tillegg kommer en rekke andre mindre leverandører, forteller Runehäll.

Eierne taper alt

Jørgen Runehäll taper selv 1,5 millioner kroner han har skutt inn i Skårholm i egenkapital. Også de andre eierne har tilsvarende tap, og Sirevaag AS atskillig høyere tap siden de også har lånt rederiet penger.

I midten av august kastet rederiet Horisont 2 AS inn kortene og meldte oppbud. Foto terje Engø

– Det er en vanskelig situasjon. Mest av alt er det trist at kreditorene blir påført tap. En annen ting er at jeg har tapt egenkapitalen jeg la inn. I tillegg har det nå vært flere måneder uten lønn, mens Skårholm har ligget ved kai. Heldigvis har jeg en kone som har kunnet brødfø meg denne tiden, sier en oppgitt Runehäll til Fiskerimagasinet.

– Med en stor kapitalrik eier som Lerøy Seafood Group AS, burde det vel vært mulig å få sanert gjeld?

Kvotenedsettelsen var spikeren i kista

– De har nok innsett at det ikke vil være noe å tjene på å investere ytterligere i Skårholm. Spikeren i kisten kom i juni da rekekvotene ble dramatisk kuttet. Vi hadde også en reparasjon på giret i sommer som kostet, forklarer Runehäll som vedgår at det har vært en lang motbakke for rederiet.

– Samtidig med lave kvoter, har prisene på store reker falt fra 150 kroner per kilo i fjor til 120 kroner i år. Sammen med skyhøye dieselpriser har det, tross at tilskuddet til diesel nettopp ble økt med en krone, ikke vært utsikt til å kunne betjene gjelden, forklarer Runehäll.

Han legger til at han håper å få seg arbeid i et annet selskap. Men det ligger litt frem i tid. Nå må han som andre i hans situasjon klare seg uten inntekt, samtidig som han ikke har rett på dagpenger.

 

Mange trålere fisker svært godt

– Det gjøres ikke bedre av at mange reketrålere for øyeblikket har svært gode fangster, i noen tilfeller med hal på opptil 700 til 800 kilo. Selv mindre eldre trålere har 400 kilo på halet. Det hjelper bare ikke når kvoter og priser er for lave. En del fartøy har hatt kapital til å kjøpe seg andre fiskerettigheter. Det har gjort at de kan drive lønnsomt. Vi hadde ikke kapital til det. På den bakgrunn så vi ingen annen løsning enn å melde oppbud, sier Runehäll til Fiskerimagasinet.

Skårholm ble bygget i Danmark

Skårholm ble bygget ved Johs. Kristensen Skibsbyggeri i Hvide Sande i Danmark i 1994. I 2007 ble fartøyet innført til Norge, og skiftet da navn fra Klitbo til Vestavind og fikk Nesvåg Havfiske As i Hauge i Dalane som eier. Fra 2008 til 2013 var det registrert i Egersund med navnet Caprice og Leidland Fiskeriselskap AS som eier.

I 2013 fikk tråleren Skårholm Fisk AS i Sævelandsvik på Karmøy som eier og nytt navn ble Skårholm. Siden var fartøyet igjen en kort tid på Leidland Fiskeriselskap AS sine hender i noen dager i forbindelse med flytting av kvoter, og så tilbake til Skårholm Fisk A/S.

Vågen Fiskeri kjøpte så tråleren tidlig 2019.

LES OGSÅ:

Øker tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten