"Spjæringen" har fisket suverent mest brisling. Foto Rolf Bride.

20 båter har i år levert kystbrisling. Mens noen har levert hundre til sekshundre tonn, har andre tjent godt på små fangster. Mens brisling levert til produksjon av hermetikk har blitt betalt med en snau tier per kilo, har en del små fartøy oppnådd en snittpris på over førti kroner per kilo for brisling som har blitt omsatt til annet konsum enn hermetikk.

Tekst Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

«Spjærholm» som eies av Vigs Linefisk AS, som igjen er et datterselskap av Spjæringen AS på Vesterøy ytterst i Oslofjorden, r klart beste notbåt målt i kvantum.. «Spjæringen» har levert hele 609 tonn. Rederiet har også to andre båter, Spjærholm som har levert 79,9 tonn, og «Spjærlys» som er registrert med en fangst på 36,6 tonn.

Til sammen har disse tre båtene levert 725,6 tonn. av en samlet norsk fangst av brisling på 1657 tonn. Det er nesten 44 prosent av det totale kvantum på 1657 tonn kystbrisling levert i år.

Fisker mer enn brisling

Det er ikke bare kystbrisling Spjæringen AS fisker mest av. I år har «Spjæringen» fisket 240 makrellstørjer med en samlet vekt på over 79 tonn. Ingen andre fartøy er i nærheten av like stor størjefangst. Totalt er det i år fisket 117 tonn makrellstørste. «Spjæringen» har tatt hele 67,5 prosent av denne fangsten.

I tillegg til makrellstørje og brisling har «Spjæringen» også fisket 468 tonn makrell, over 1100 tonn Nordsjøsild, og fartøyet har vært nord på torsken og fisket 32 tonn, for å nevne noe av fangsten. Rederiets to andre mindre båter er også registrert med mer enn brisling. «Spjærholm» har blant annet fisket 98 tonn makrell, mens «Spjærlys» har tatt 51 tonn Skagerraksild. Denne silda er levert til fiskemelproduksjon i Danmark.

Vestlending nummer to på brisling

«Vestervik», hjemmehørende i Sunnhordaland kommer på en andreplass blant de som har fisket brisling. Totalt har fartøyet fisket 186,3 tonn. I tillegg til brisling har denne båten fisket 201,8 tonn hestmakrell til konsum, 102,2 tonn makrell og 48,1 tonn Nordsjøsild til konsum. I tillegg kommer en del mindre fangster av ulike fiskeslag levert til fiskemelproduksjon.

LES OGSÅ:

Havforskningsinstittutet gir kvoteråd for brisling i fjordane

 

egenannonse

Store prisforskjeller

Snittprisen for kystbrisling til konsum er i 2023 er ifølge Sildelaget 9,85 kroner. Denne brislingen har i hovedsak blitt levert til King Oscar, samt danske og norske produsenter av hermetikk. Samtidig har noen mindre fartøy med 5,80 til 6,70 meter levert mindre fangster på 263 til 1675 kilo til konsum via Fiskehav. Denne brislingen har oppnådd en snitt pris på hele 41,63 kroner per kilo.

LES OGSÅ

VIDEO: Se over hundre makrellstørjer koke i nota

Facebook