Mindre enn fire år etter at «Stormhav» ble overlevert til Stormhav AS av Stadyard i Raudeberg, er fartøyet solgt med kvoter til nye eiere, i det som fremstår om en av de største båt/kvote transaksjonene i senere tid innen hvitfisk i flåtegruppen inntil 28 meters lengde.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Tidligere igår, mandag, ble «Stormhav» registrert med nytt navn, «Øyfjord» i Skipsregisteret Nord. Det ble samtidig registrert nytt fiskerimerke, T-1-SE, i Fiskeridirektoratets merkeregister.

Fartøyet har en lengde på 27,99 meter, bredde på 9,5 meter og brutto tonnasje på 499 tonn. Kjøper er Husøy Fiskeriselskap AS på Husøy i Senja. Dette selskapet har Senjen Invest AS som største eier og Ervik Havfiske AS som eier av 48 prosent.Senjen Invest AS eies av Senjaværingen Rolf Bjørnar Tøllefsen.

Det er Ervik Havfiske AS som kommer til å ha driftsansvar for fartøyet.

BANNER

Har tapt penger på garn- og linebåten

Allerede i 2022 ble «Stormhav» lagt ut for salg av rederiet Stormhav AS. Dette året hadde rederiet Stormhav AS en omsetning på 39,6 millioner kroner. Driftsresultatet ble et tap på 1,4 millioner kroner og årsresultatet et tap på hele 10,7 millioner kroner. Ved utgangen av 2022 hadde rederiet en gjeld på 191 millioner kroner.

Fartøyet er solgt med kvoter, og står nå registrert mer tillatelse til 28 m. Torsk sør for 62gr, Konvensjonelle fartøy under 28 m., samt fire strukturkvoter for

ARTIKKEL FORSETTEDER NEDENFOR

Les også:

kystflåten. Dette grunnlaget gir fartøyet i år en kvote på 248 tonn torsk nord for 62 grader og 14.4 tonn sør for 62 grader. I tillegg kommer hyse og sei.

Garn og autoline med 45 000 krok

Fartøyet er rigget for fiske med garn og autoline med 45 000 krok. I fabrikken som er levert av Vestmek AS er det montert Loppa sløyemaskoner fra Havfront.

Hovedmotor er en Yanmar 6EY17W. Det er også to generatorersett, ett John Deere 4045TFM50 og ett Nogva Scania type DII3075M, samt en Stamford akselgenerator. På dekk er det to kraner, en Triplex KN-16 og en TMP 700K.

En trøblete start for garn- og linebåten

I starten, etter overlevering fra verftet satte coronapandemien sitt preg på driften. I 2021 ble tre av mannskapet sendt på land på grunn av narkotikabruk. I september 2022 mistet mannskapet kontrollen på giret, og de støtte inn i tre fartøy i Hammerfest havn. Bare uker senere fikk fartøyet vanninntrengning som gjorde at de mistet styringen. De måtte da slepes til land av et Kystvaktfartøy.

Det hjalp heller ikke for rederiet av skroget var kraftig forsinket fra det polske skrogverftet. Opprinnelig plan var å få fartøyet overlevert høsten 2019, ikke i mai 2020 som det ble til slutt.

 

Fartøyet som er tegnet av Seacon ASi Måløy, har en lastekapasitet på 230 kubikkmeter, dobbelt shelterdekk og fabrikk på hoveddekket. Lasterommene kan brukes til både fryst fisk og fersk fisk. Fersk fisk blir kjølt ned til en grad Celsius o skyllekarene og sjøpakket i kasser.

Solgt for en ukjent pris

Det er ikke kjent hva prisen på fartøy med kvoter er. Men ifølge skipsregisteret Nord har Sparebanken Sogn og Fjordane pant på 170 millioner kroner i fartøyet. Det forteller om ikke annet at dette er en verdifull båt med verdifulle kvoter.

«Stormhav» hadde en kontraktspris på rundt 85 millioner de den ble kontrahert ved Stadyard. Forsinkelsen i levering påførte i tillegg rederiet tap i størrelsesorden ti millioner kroner.

Utviklingen i priser på nybygg skulle tilsi at rederiet får tilbake kostnaden av å bygge fartøyet.

Kvotene som selges er også verdifulle. Men de får neppe nok ut av salget til å dekke inn rederiets gjeld som ved utgangen av 2022 var 170 millioner kroner, og som neppe har blitt redusert i fjor.

LES OGSÅ:

Kystsjark levert klar for torsken

egenannonse