Tekst og foto Terje Engø

Sei og torsk er det norske fiskerfartøy leverer mest av til danske fiskeauksjoner. Bifangst som er vanskelig å få solgt til en akseptabel pris i Norge, kan ofte oppnå bedre pris om den selges på en dansk auksjon.
Tekst og foto Terje Engø
terje@fiskerimagasinet.no

I 2022 omsatte danske fiskeauksjoner 47 000 tonn fisk og skalldyr til en verdi av 1,38 milliarder danske korner (2,07 milliarder norske kroner). Det absolutt aller meste av omsetningen, var kjente arter som sei, torsk, rødspette, hyse og andre kjente fiskearter.

Men artsrikdommen som omsettes er stor. Nærheten til det europeiske markedet for fersk fisk skaper et marked som gir muligheter for å omsette mange arter som  foredlingsbedrifter ikke vil ha, Disse artene er gjerne svært interessante for restauranter og en del fiskehandlere.

Godt betalt horngjel

Horngjel er en vanlig art i norske farvann. Den vandrer inn fra Atlanterhavet fra mai og utover sommeren, for å gyte langs kysten nordover til Trondheim. Den er en stimfisk, neb ikke en fisk som fiskes kommersielt i Norge.

Heller ikke i Danmark er det et stort kommersielt fiske etter horngjel. Men i fjor ble over åtte tonn omsatt til en snittpris på nesten 18 kroner per kilo. På sørlandskysten hvor fisken i perioder er vanlig på forsommeren, ble det om en skal tro Fiskehav sin statistikk fisket seks kilo. Fiskeren som leverte dette lille kvantumet, ble belønnet med en krone per kilo. Hvor mye horngjel som gikk tilbake på havet er det ingen tall på

Godt betalt brosme

Andre eksempler i tabellen nedenfor over prisene ved danske fiskeauksjoner sammenlignet med fisk levert i Fiskehav sitt distrikt, er brosme. I fjor fikk de som leverte i Norge 19,70 kroner per kilo, mens de danske auksjonene i snitt betalte 27,30 kroner per kilo.

En ekstrem forskjell er det i prisen betalt for lyr. På danske fiskeauksjoner fikk fiskerne i snitt 59,50 kroner per kilo, mens lyr omsatt gjennom Fiskehav ble betalt det halve, 24,80 kroner per kilo.

Få norske fiskere vil sette flyndregarn for å fiske flyndrer. Men kanskje ville de satse mer på flyndrer om de fikk betalt like godt som danske fiskere.

Slettvar ble i Danmark betalt med 122,70 norske kroner per kilo. Norske fiskere som fisket i sør fikk 51,90 kroner, – langt under halvparten.

Atskillig bedre betalt for mange fiskeslag

Dette er bare eksempler. Det kan også være unøyaktigheter i prisene siden vi har brukt 1,51 som er gjeldende kurs for danske kroner i konvertering til pris i norske kroner. Men uansett, det generelle bildet er at det er mulig å få atskillig bedre betalt for svært mange fiskeslag i Danmark. Men det krever at kvantum er store nok til å forsvare transport og andre utgifter knyttet til å selge fangsten på dansk auksjoner som Hirtshals Fiskeauksjon og Hanstholm Fiskeauksjon.

terje@fiskerimagasinet