Med 19 tonn torsk og 66 tonn sei, er "Varholm" best blant fartøyene under 11 meter i Agder. Foto Frode Adolfsen

Med lave kvoter for sjarker som fisker i Skagerrak, er det en stor fordel om en kan legge turen til Nord-Norge for å fiske nordøstarktisk torsk, også betegnet som skrei. I år har 18 fartøy med lengde under 11 meter hørende hjemme i Agder fisket nordpå i år.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Det er bare et par båter som har rettigheter i nord. Disse og mange som har fisket i åpen gruppe har hatt lønnsomt fiske i nord. Fisket har foregått fra Helgeland til Finnmark. For de fleste har det gitt flere hunder tusen i fangstinntekt. På topp i kvantum troner to båter som har fiskerettigheter.

Noen satser på mer enn torsk

Selv om de fleste har prioritert torsk, er det flere sjarker som har hatt gode ekstrainntekter fra sei, hyse, kveite og andre arter.

Garnbåten «Varholm» har ifølge sluttseddelregisteret fisket 19 362 kilo torsk og 66 232 kilo hyse, pluss mindre kvantum av en rekke andre arter. Blant andre arter fisket nord for 62 grader inngår 923 kilo breiflabb, 475 kilo brosme, kilo kveite, 2144 kilo lange, 101 kilo lyr og 437 kilo uer. I april var Varholm tilbake i sør, og frem til 30. april blant annet fisket 1408 kilo breiflabb og 20 kilo kveite.

Fangstene nord for 62 grader meldes inn gjennom Råfisklaget.

«Lene Mari» er den nest beste sjarken

Den nest beste sjarken målt i kvantum er «Lene Mari». Sjarken har fisket med garn i nord, og med snurrevad i samfiske med «Trælbøen» hjemmehørende i Træna i Nordland. Med unntak av «Lene Mari» har fartøyene som har vært nord på fiske, lite eller ingen fangst sør for 62 grader.

Viksundsjarken "Lenec Mari" er bygget i 1976. Den fisker svært godt og nest best i Agder i sin lengdegruppe. Fot Geri Vinnes

Makrelldorging og juksa i Skagerrak

Et par av båtene har rettigheter på makrell og vil nok ganske snart begynne å dorge etter denne.

Noen av båtene har også tidligere fisket midt i Skagerrak og levert fangst i Danmark. Sannsynligvis vil de bli lokket av høye priser på danske auksjoner til å fiske her når været tillater.

En liten reketråler fisker i nord

Det er også en reketråler med lengde 10,48 meter bygget i 1979 som fisker i Nord-Norge. Eierne bor formeldt i Arendal. De kjøpte den 10,48 meter lange trebåten i oktober i fjor. Til nå i år har de fisket 1003 kilo reker.

Les også:

Facebook