Bare 14 av 560 snøkrabber var døde da de ble tatt over i kar med vann. Foto Hanstholm Fiskeauktion

Levende snøkrabber ble i dag tidlig omsatt på dansk fiskeauksjon. Av 560 krabber som ankom som flyfrakt overlevde hele 546. Og prisen krabbene oppnådde ville vært gode nyheter for de norske snøkrabbebåtene om de kunne fått det samme.

.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

– Krabbene ble sendt fra Grønland med fly til Kastrup. Derfra ble de fraktet hit til Hanstholm Fiskeauksjon. Ved ankomst tok vi dem ut av kassene hvor de var oppbevart sammen med isputer og hadde krabbene deretter i kar med sjøvann, forteller auksjonsmester Jesper Kongsted ved Hanstholm Fiskeauktion.

Et halvt tonn levende snøkrabbe

Krabbene ble auksjonert da auksjonen åpnet i dag 06:45. Partiet med snøkrabber hadde en levende vekt på 507,5 kilo. Noen av krabbene oppnådde hele 150 danske kroner (239 norske kroner) per kilo, mens gjennomsnittspris ble på 96,81 danske kroner (149 norske kroner) per kilo.

 

Snøkrabben tålte godt flytruen fra Grønland. Foto Hanstholm Fiskeauksjon
I slike kartoner sammen med puter med is ble krabben sendt, Foto Hanstholm Fiskeauktion
Størrelsen på snøkrabbene variere. De største var på 1,7 kilo. Foto Hanstholm Fiskeauktion

– Det er en god pris, og en hel del høyere enn hva norske fiskefartøy for når de leverer levende snøkrabbe , sier Jesper. Han kan fortelle at et nytt parti med snøkrabbe flys inn til Kastrup på tirsdag og kjøres til Hanstholm Fiskeauktion hvor krabben skal selges på auksjon onsdag.

Denne gang kom krabben i forrige uke, men det ble utsatt å auksjonere den frem til i dag. Denne tiden levde krabben i kar, og viste at det er robust krabbe som tåler levende lagring.

Kanskje blir kongekrabbe det neste

Jesper vurderer også å ta imot norsk kongekrabbe. Denne krabben er atskillig høyere pris. Men det finnes sjømatbutikker og markeder, samt mange sjømatrestauranter i både Danmark og deler av Europa som kan tenke seg ha både kongekrabbe og snøkrabbe på menyen.

Det norske snøkrabbefisket slutter ved midnatt i kveld. Da vil det være fisket om snittfangst blir den samme som i går, rett over titusen tonn snøkrabbe i år. Totalkvoten vil da være overfisket med noe over 200 tonn.

62 kroner for levende snøkrabbe i Norge

Det aller meste av den norske fangsten av snøkrabbe leveres som fryste kloseksjoner. Men det er også en del båter som leverer krabben levende/fersk. Forrige uke ble 50,5 tonn levert som det som i Råfisklagets statistikk kalles fersk. Denne krabben ble betalt med en snitt pris på 62 kroner per kilo.

Levende snøkrabbe betalt 87 kroner over norsk pris

Det er en helt annen pris enn den som ble betalt på Hanstholm Fiskeauksjon. Forskjellen er på hele 87 kroner. – Men husk på at det koster å sende krabben levende med fly. For partiet som kom i forrige uke var frakten på cirka 40 norske kroner per kilo, sier Kongsted til Fiskerimagasinet.

Stabile leveranser tiltrekker flere kjøpere

Kan auksjonen få ukentlige forsendelser av grønlandsk snøkrabbe, er det fullt ut mulig at prisene etter hvert vil øke. Når flere og flere oppkjøpere kjenner til at det er tilgjengelig levende snøkrabbe, vil også antall som ønsker å kjøpe øke, og det vil så presse prisen oppover. Men gjennomsnittsprisen  som ble oppnådd i dag, var etter fradrag av frakt hele 75 prosent høyere enn hva som blir betalt i Norge. Til fradrag i denne prisen kommer også et mindre beløp som går til auksjonen.

Facebook