Slik ser nybygget Kransvik Kystfiske vil bygge ut på GA-tegning laget av GOT-Marine. Illustrasjon GOT Marine/MACOM

Fiskeridirektoratet har strammet inn på reglene for leiefartøy. For redere som bestiller et nybygg, men får avslag på å bruke leiefartøy om de selger fartøyet de skifter ut under byggeprosessen, kan et avslag bli dyrt. Derfor forsøker rederiet å sikre seg i forkant.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

Kransvik AS har lagt ut fartøyet «Skomværhav» for salg. Samtidig ønsker de å få benyttet fartøyet «Gerd Julie» som leiefartøy mens det nye fartøyet bygges. Først ble det sendt en henvendelse til Fiskeridirektoratet 16.10 hvor det ble spurt om rederiet kunne bruke «Gerd Julie» som leiefartøy. Fiskeridirektoratet svarte at «Fiskeridirektoratet har ikke praksis for å gi forhåndstilsagn på bruk av leiefartøy, og vil heller ikke i ovennevnte sak gi en slik uttalelse.

Dersom Kransvik AS vil ha svar på om de kan benytte «Gerd Julie», N-100-V som leiefartøy, ber vi om at det fremmes søknad om bruk av leiefartøy på vanlig måte. Søknaden vil da behandles i henhold til reglene om bruk av leiefartøy i deltakerforskriften, samt instrukser fra Nærings- og fiskeridepartementet», skriver direktoratet.

Avhengig av forhåndstilsagn om leiefartøy

22 desember søker skipsmegler Maritime Competanse AS (MACOM) på vegne av Kransvik Kystfiske AS om ervervstillatelse til et nybygg. I brevet som følger søknaden skriver MACOM: «Selv om salg av Skomværhav skal ha en utløsende effekt så er Kransvik AS er avhengig av å få et forhåndstilsagn om leiefartøy før en beslutter å gjøre en så stor investering».

 

Spørsmålet er om Fiskeridirektoratet i det hele tatt kan anse "Gerd Julie" som forholdsmessig. Så uten forhåndstilsag tar rederiet en stor risiko. Foto Kjell-Tore Sivertsen., Shipspotting.
"Skomværhav" er både mye eldre og og en del mindre enn fartøyet som ønskes som leiefartøy. Foto Arne Johnsen, Shipspotting

«Skomværhav» er et eldre fartøy

«Skomværhav» ble bygget ved Brødrene Hukkelberg AS i Aukra i 1997.  Båten ble bygget med en lengde på 21,3 meter og bredde på 7,5 meter. I 2007 ble den forlenget til 27,99 meter. Kransvik AS kjøpte fartøyet av Atløy Fisk AS i september 2020. Fartøyet er lagt ut for salg hos Macom AS, og det forespeiles at det kan selges med eller uten kvoter.

«Gerd Julie» er et nesten nytt fartøy

Fartøyet de ber om å få forhåndstilsagn på at de kan få tillatelse til å bruke i leieperioden er «Gerd Julie». Dette fartøyet ble bygget ved Stadyard som «Støttfjord» i 2019. Det har en største lengde på 39,7 meter og bredde på 9,8 meter.

Nybygg til over hundre millioner kroner                    l

I søknaden om erverv av nybygg er det lagt ved tegning av en 90 fot kombinert not og snurrevadbåt. Fartøyet har en lengde på 27,9 meter og bredde på 9,1 meter. Fartøyet får en 1000 hk Yanmar hovedmotor.

I fjor sommer leverte GOT Marine fartøyet «Skreigrunn». Dette har samme lengde som nybygget Kransvik Kystfiske søker om erverv til. «Skreigrunn» hadde en prislapp på over hundre millioner kroner.

Instruks kan stoppe prosjektet

Nærings- og fiskeridepartementets ga i 2018 en instruks av til Fiskeridirektoratet, hvor det stilles krav om forholdsmessighet mellom leiefartøyets størrelse og driftsgrunnlaget som ønskes fisket ved bruk av leiefartøy. Hensynet bak kravet er at rederiet ikke skal stilles i en gunstigere posisjon ved bruk av leiefartøyordningen ved kontrahering av nybygg enn om det hadde benyttet sitt eget fartøy (utskiftningsfartøyet).

Et spørsmål om «Gerd Julie» er forholdsmessig

Direktoratet vil måtte vurdere om det er forholdsmessighet mellom det 26 år gamle fartøyet «Skomværhav» med lengde på 27,99 meter og bredde på 7,5 meter, og «Gerd Julie» som bare er fire år gammelt, har en lengde på 39,7 meter og bredde på 9,8 meter.

At rederiet ønsker et forhåndstilsagn kan tyde på at de er svært usikre på om direktoratet vil godta «Gerd Julie» som forholdsmessig.

 

Samtidig har Kransvik Kystfiske AS fartøyet «Bernt Oskar» i bestilling ved Vestværftet i Hvide Sande i Danmark. Dette er en 44,5 meter lang og 12 meter bred hybrid båt med et 1000 kWh batteri. Båten som rigges for snurrevad og not, skal i tillegg til RSW-tanker være utstyrt for levering av levende fisk og fisk i kar. Opprinnelig var planen at «Bernt Okar» skulle leveres i årsskiftet 2022 – 2023.

Stor og dyr forsinkelse hos skrogverft

Byggingen av skroget til «Bernt Oscar» er nå over ett år forsinket.  I Polen har skrogverft gått konkurs, og det har tatt tid å få frigitt skroget og fraktet til annet verft. Dette sammenmed mangel på arbeidskraft og økte priser på stål, har medført rundt halvannet års forsinkelse på levering av skroget.

For å redde prosjektet måtte Vestværftet og Kransvik Kystfiske ta på seg de økte kostnader til stål. Verft og rederi tok femti prosent av denne regningen hver. 

Ingen sammenheng

Ifølge reder Tor-Gunnar Kransvik er det ingen sammenheng med forsineklsene på “Bernt Oskar” og ønsket om å bygge et fartøy ved GOT Marine. Daglig leder ved Vestværftet, Ove Kristen bekrefter dette.

Slik saken står nå kan det virke som om direktoratet nekter å gi et tilsagn på forhånd om bruk av leiefartøy. MACOM uttrykker at skal nybygget realiseres må det gis en bekreftelse på bruk av leiefartøy. Samtidig er leiefartøyet som Kransvik Kystfiske AS nok i beste fall helt i grenseland for hva Direktoratet vil godkjenne som forholdsmessig.

Når «Skomværhav» er lagt ut hos MACOM for salg, både med og uten kvoter, kan det virke som om forsøket på å få et tilsagn om leiefartøy i forkant av behandling av søknad om erverv av nybygg, er en måte å gardere seg, og at rederiet ikke anser muligheten for et forhåndstilsagn som særlig stort.

FISKERIMAGASINET KOMMER TILBAKE MED MER I DENNE SAKEN.

LES OGSÅ:

Kystsjark levert klar for torsken

Stor pelagisk båt overlevert til rederi på Frøya

Slurv ga skipper mye krøll og saftig bot

Facebook