GA tegning pelagisk tråler
Slik ser Antarctic II ut på GA-tegning. Illustrasjon Skipsteknisk AS/ervervssøknad

   

En stor utenlandsk pelagisk tråler skal erstatte en norsk kombinert snurper og pelagisk tråler. Denne selges videre til et annet norsk rederi som skifter ut en eldre norsk pelagisk båt. Samtidig har rederiet som kjøper den utenlandske tråleren et nybygg under bygging i Tyrkia.

Av Terje Engø

Epost terje@fiskerimagasinet.no

Rederiet Ligrunn AS, som er en del av Liegruppen AS på Sotra utenfor Bergen, har et nybygg under bygging ved det tyrkiske verftet Cemre, skifter nå ut fartøyet Ligrunn med shetlenderen Antarctic II. Nybygget skulle egentlig leveres i 28 februar i fjor. Men det oppsto 13. oktober i fjor brann om bord og ny overlevering ble satt til 30. november i år.

Det kan se ut som om rederiet gjør en del omrokkeringer i sine planer, også med hensyn til bruken av nybygget. Ligrunn er avtalt solgt. Ifølge prospektet til megleren Atlantic Shipping AS gjennomføres salget nærmere årsskiftet.

Antarctic II er godt vedlikehold, forlenget og oppgradert i 2016. Den har også hatt samme eiere siden den ble bygget i 2004. foto Sejberg Skibsbilleder

«Nye» Ligrunn er en ren pelagisk tråler

Antarctic II har den siste uken ligget i Lerwick på Shetland. Når fartøyet mest sannsynlig skal erstatte Ligrunn rundt årsskiftet, vil det måtte være på plass en del tid før det for å få foretatt eventuelle oppgraderinger og endringer.

Antarctic II er en ren pelagisk tråler. Ligrunn har ringnottillatelse, men har fått bekreftet i vedtak om erverv av Antarctic II at de kan fiske sine kvoter med pelagisk trål.

Forlenget og oppgradert i 2016

Fartøyet er tegnet av Skipsteknisk AS i Ålesund og bygget ved Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk AS i 2004. Det har siden overlevering fra verftet hatt samme eiere hele tiden.

Antarctic II ble i 2016 forlenget med 7,8 meter under et seks måneders opphold ved Vard Langsten. Samtidig ble lastekapasiteten i skipets ni RSW-tanker økt fra 1480 kubikkmeter til 2005 kubikkmeter.

Den pelagiske tråleren er utstyrt med en hydraulisk dekkspakke fra Karmøy Winch. Den inneholder blant annet to 79 tonn trålvinsjer som styres med et Karm 3010 Autotrålsystem. Det er blant annet to nettromler x 52,6 tonn, nethaler, og fiskepumpe, alt av merket Karm.

Nesten 6000 hestekrefter

Motor er en MAK 9m32C som yter 5875 hestekrefter (4320 kWh). Propell er Scana Volda CPP fire bladet, type CP 95 med diameter på 4000 millimeter. Denne kombinasjonen gir fartøyet en fart på 17 knop.

RSW-tankene kjøles av to RSW-anlegg hver på 860 000 kcal/t. Anleggene som ble overhalt i 2016 er produsert av Optimar og bruker ammoniakk som kjølemiddel.

Ligrunn er selges til Trøndelag

Kolbjørn Ervik & Sønner i Dyrvik i Trøndelag fikk 31. juli ervervstillatelse til kjøp av Ligrunn som da var lagt ut for salg hos Atlantic Shipping A/S I København. Rederiet vil skifte ut fartøyet Svanaug Elise. Dette har en største lengde på 64 meter og ble bygget ved Eidesvik Skibsbyggeri i 2001.

Ligrunn er en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler bygget ved Th. Hellesøy Skipsbyggeri i 2013. Den har en størrelse på 1867 bruttotonn. Største lengde er 64 meter og bredden 13,80 meter. Hovedmotor er en Wärtsilä W6L32 som yter 4023 hestekrefter.

Lastekapasiteten er på 1648 m3 fordelt på ni RSW-tanker. Disse kjøles av to RSW-anlegg som hver har en kapasitet på 850 000 kcal/t. Det er også fabrikk utstyrt med ismaskin og to KM sløyemaskiner.

På dekk er det en komplett hydraulisk pakke fra Karmøy Winch. Den består av blant annet 2 x 62 tonn kombinerte trål og notvinsjer, 1 x 80 tonn nettrommel, 1 x 20 tonn Triststar nothaler og en fem tonns Karm notlegger.

Ligrunn, pelagisk tråler og
Ligrunn (bildet) som er kombinert pelagisk tråler og ringnotbåt, er solgt til rederi på Frøya. Foto Geir Vinnes

    

Ringotbåten Svanaug Elise
"Svanaug Elise" skal nå fiske utenfor Chile for Austevoll Seafood. Foto aage Schjølberg, Shipspotting.

Skifter til kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler

Når Kolbjørn Ervik & Sønner AS skifter ut Svanaug Elise med Ligrunn, får de ikke bare en 12 år nyere båt, men de får mulighet til å utnytte reglene om redskapsfleksibilitet. Svanaug Elise er en ren ringnotbåt. Ved å kunne fiske med pelagisk trål vil rederiet kunne fiske mer effektivt i perioder hvor fisken er dårlig tilgjengelig med not.

 

LES OGSÅ:

Westcon bygger om 118 meter tråler