makrellgjedde

En av de vanligste små pelagiske arter i tempererte deler av Atlanterhavet brer seg sakte nordover etter som havvannet varmes opp. En av artene har det blitt losset nesten fire tonn av. I Irland har forskere pekt på fisken som en art med økende økonomisk potensial.

Av Terje Engø

Epost: terje@fiskerimagasinet.no

To pelagiske fartøy har nå i september levert makrellfangster med innblanding av makrellgjedde. 2. september tok Havglans, like sør for Bergen, 305 kilo makrellgjedde sammen med 115 tonn makrell med ringnot.

Få dager senere, tok færøyske Birita 3375 kilo som bifangst i fiske med pelagisk trål etter makrell i Smutthavet.

Det finnes nok mindre fangster av makrellgjedde som ikke blir registrert som riktig art. I noen sluttsedler er den oppgitt som «annen fisk» eller feilaktig som horngjel. Det er visse likheter i utseende mellom horngjel og makrellstørje. Men horngjel er lengre, smalere og har et lengre nebb med mer flere sylskarpe små tenner.

Fra Marokko til Island

Begge fiskeslag holder seg i øvre vannlag. Makrellgjedde beveger seg ned til rundt tretti meter, men observeres normalt ganske nært overflaten.

Atlantisk makrellgjedde finnes ifølge Wikipedia i Nord-Atlanterhavet fra Saint Lawrence-bukten, Canada sør til Bermuda og North Carolina i det vestlige Atlanterhavet og fra Island til Marokko i det østlige Atlanterhavet, den finnes også i Middelhavet, Adriaterhavet og Egeerhavet. De største konsentrasjonene er i den sydlige delen av utbredelsesområdet.

Kan fiske flere hundre tusen tonn

Forskere har tidligere anslått at biomassen i det nordvestlige Atlanterhavet kan gi grunnlag for et fiske på 350 000 tonn.

Tilsvarende estimater er ikke laget for Nordøst-Atlanteren. Men blant annet i Irland har forskere pekt på makrellgjedde som en art som har et interessant økonomisk potensial.

Fisken er rik på olje, og kan brukes som både råstoff til fiskemel, konsum og agn. Makrellgjedde står blant annet høyt på ønskelista når makrellstørje og annen tunfisk jakter på mat, og er derfor brukt som agn i fiske etter tunfisk.

Dramatisk fall i japanske fangster

Den nære slektningen til atlantisk makrellgjedde, stillehavs-makrellgjedde er en ettertraktet matfisk i Japan.

I 2008 landet japanske fiskefartøy 350 000 tonn. Fire år sendere, I 2012 var kvantum nede i 225 000 tonn. Og i fjor ble det bare levert 17 910 tonn, ned fra 18 291 tonn i 2021, 259 566 tonn I 2020 og 40 517 tonn I 2019. Fangstene har med andre ord vært i fritt fall.

Havglans fikk i begynnelsen a september over 300 kilo makrellgjedde som bifangst. Foto Sejberg Skibsbilleder

Spises i flere land

Dette betyr at japanske fiskere ikke klarer å tilfredsstille etterspørselen etter makrellgjedde, eller «sanma» som fisken heter på japansk. Fisken er også populær mat i Sør-Korea og det er økende konsum i Thailand.

Blir makrellgjedden en gjest i nordlige farvann om sommeren som følge av økte havtemperaturer, er det en mulighet for at den kan bli fisket kommersielt. Siden dette vil være et ikke regulert fiske vil norske fartøy måtte få tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å drive direkte fiske. Det vil ikke hindre fartøyer i å levere makrellgjedde tatt som bifangst.

I Japan er en nær slektning til atlantisk makrellgjedde en populær matfisk. Foto FishBase