Fire store banker tar grep sammen og vil gi gunstigere finansiering til redere som tar aktive valg for grønn omstilling ved å redusere utslipp fra sine skip. 31 oktober blir det arrangert et digitalt miniseminar for å informere mer om ordningen.

Artikkel publisert på fiskebat.no

Da pilotprosjektet Omstillingsfinansering for den norske havgående fiskeflåten ble initiert var målsettingen klar: Bankene skulle tilrettelegge for fordelaktige lån til grønne omstillingsprosjekter i den norske fiskeflåten.

Nå er piloten avsluttet. Sparebanken Vest har ledet arbeidet i et bredt sammensatt team bestående av blant flere; Nordea, DNB, Danske Bank, Innovasjon Norge, Eksfin og Fiskebåt.

Et konkret rammeverk som kvalifiserer til fordelaktige omstillingslån for fiskeflåten og dermed tilrettelegge for overgang til lav- og utslippsfri teknologi er etablert.

– Gulrot er bedre enn pisk, sier Marion Remøy, Sparebanken Vest som har ledet prosjektet.

LES OGSÅ: Kontraherer autolinefartøy til fiske etter tannfisk
Fire banker inviterer til et digitalt miniseminar om grønn omstilling. Foto Magnar Lyngstad

I miniseminaret, 31. oktober, vil de konkrete resultatene som skal bidra til å redusere utslippene fra fiskeflåten, og dermed styrke næringens konkurransefortrinn fremover bli presentert.

Pilotens sluttrapport er ferdigstilt, publisert og tilgjengelig her.